Rozcestník: Jste tu poprvé? Pro začátečníky jsem napsal úvod do programování v Delphi. Můžete si přečíst informace ohledně změn v jednotlivých verzích Delphi a případně mezi jednotlivými edicemi Delphi. Pokud přecházíte ze starších verzí tak si všimněte mého pojednání řetezce a unicode.
Možná Vás bude zajímat spolupráce databáze a Delphi, nebo se budete rozhodovat mezi různými druhy Delphi projektů.
Uvažujete o vývoji pro mobilní zařízení? V tom případě navštivte sekci FireMonkey.

Pokud Vám nestačí náš přehled komponent, navštivte adresář nejpopulárnějších open source Delphi komponent

Platform status - podporované platformy v jednotlivých verzích

Free Delphi Starter Edition download

Potřebujete Delphi školení nebo konzultace na různá témata?


Delphi trik 3: ForceQueue

vložil Radek Červinka 30. prosince 2019 21:53

Už dříve jsem psal o TThread.Queue, ale možná jsem nezdůraznil, že v případě volání z hlavního vlákna je takový kód proveden okamžitě, tj. bez volání synchronize, což třeba nejen u Android aplikací může být požadováno.

Pro takový případ je k dispozici TThread.ForceQueue který zaručí, že i v případě volání z hlavního vlákna je takový kód prováděn se synchronizací.

Zkuste si novou aplikaci a na tlačítko Button1.OnClick dejte


procedure TForm6.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 TThread.ForceQueue(nil,
   procedure
   begin
    Button1.Caption := 'hello'; // break point 1
    //Button1.Repaint;
   end
  );
end;// break point 2

A nyní program otestujte. Měl by se nejdříve zastavit na break point 2 a pak až na break point 1. Pokud ForceQueue nahradíte za Queue, tak se pořadí zastavení prohodí.

Tagy:

trik

Delphi trik 2: rychlá změna typu komponenty

vložil Radek Červinka 11. prosince 2019 23:29

Sem tam se stane, že je třeba nahradit komponentu za nějakou jinou, např. TEdit za TMemo. Samozřejmě je možno vložit novou komponentu, napasovat pozici, upravit TabOrder, přepojit události atd.

Nebo zobrazit formulář jako text (přes popup menu View as text)

 object Edit1: TEdit
  Left = 192
  Top = 64
  Width = 121
  Height = 21
  TabOrder = 1
  Text = 'Edit1'
 end

Přepsat TEdit na TMemo, přepnout se zpět a IDE zahlásí které property neexistují. Následně při změně pas souboru a jeho uložení IDE zahlásí

Field Form2.Edit1 should be of type Vcl.StdCtrls.TMemo 
but is declared as TEdit. Correct the declaration?

a při Yes se deklarace upraví.

Tagy:

trik

Delphi trik 1: System.Copy, string a 3. parametr

vložil Radek Červinka 4. prosince 2019 19:24

Rozhodl jsem se, že zkusím nějakou sérii malých článků o drobnostech. První bude spíše částečně nedokumentované chování.

System.Copy

function Copy(S: <string or dynamic array>; Index: Integer; Count: Integer): string;

z helpu:

"When S is a dynamic array, you can omit the Index and Count 
parameters and Copy copies the entire array."

takže

var
 s: string;
 s2: string;
begin
 s := 'Hello cool';
 s2 := Copy(s, 3); // <<<<<<<<<< jen 2 parametry
 ShowMessage(s2);

v assembleru Win32

Unit1.pas.32: s2 := Copy(s, 3);
  lea eax,[ebp-$0c]
  push eax
  mov ecx,$7fffffff <<<< MaxInt
  mov edx,$00000003
  mov eax,[ebp-$08]
  call @UStrCopy

Jako poslední parametr je předán interně MaxInt a Copy vždy kontroluje zda délka odpovídá (můžete si ušetřit počítání zbývajících znaků - v helpu je popsáno, že se kontrola provede, aspoň se neseknete o 1).

Tagy:

trik

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců