Attributes v Delphi 2010

vložil Radek Červinka 19. dubna 2011 00:00

V Delphi 2010 přibyla možnost používat atributy v kódu. Jedná se o podobný mechanismus jako je i v .NET a tento mechanismus otevírá celkem velké možnosti.

Tento mechanismus umožňuje označit část kódu (např. třída, proměnná, metoda…) určitým způsobem a za běhu s ním pracovat. Základem pro toto označování je třída TCustomAttribute.

Pokud tedy potřebujeme něco specifikovat, tak vytvoříme následníka této třídy a v kódu ho následně použijeme.

 TAttrID = class(TCustomAttribute)
 private
  FID: Integer;
 public
  constructor Create(iId:Integer);
  property ID:Integer read FID write FID;
 end;

příklad:
 [TAttrID(1)]
 TMyClass = class
 protected
  [TAttrID(2)]
  FName: string;
 public
  [TAttrID(3)]
  procedure Print;
  [TAttrID(4)]
  property Name:string read FName write FName;
 end;

V ukázce byl deklarován typ atributu TAttrID, který má jeden parametr (viz. constructor). Následně je na několika místech použit.

 [TAttrID(293455)]
 [TAttrID(22)] // double attr
 TMyRecord = record
  Name:string;
  public procedure Print;
 end;


const
 IDENT_REC = 2334;
var
 [TAttrID(IDENT_REC)]
 rec:TMyRecord;

Lze specifikovat i více atributů a označit lze prakticky všechno.

Za běhu lze přistupovat přes RTTI např. takto:


uses
 Rtti;
….

var
 c : TRttiContext;
 t : TRttiType;
 a : TCustomAttribute;

begin
 c := TRttiContext.Create;
 try
  t := c.GetType(TMyClass);
  for a in t.GetAttributes do
  begin
   Writeln((a as TAttrID).ID);
  end;
 finally
  c.Free
 end;

Na co to použít? Většina lidí to používá na některou formu persistence - tj. uložení objektu někam a pak ho znovu načíst. Např. se dá specifikovat u jednotlivých polí objektu sloupce DB. Myslím, že se to používá i v DataSnap a jinde.

Různé možnosti použití viz. tindex.net/Attributes.html, např. XML serializace.

Původně jsem o tom ani nechtěl psát, jelikož to reálně nepoužívám, ale chtěl jsem aby byl popis novinek v Delphi (aspoň v hlavních věcech skoro) kompletní. Třeba to někoho inspiruje.

Tagy: ,

Novinky v Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců