Attributes v Delphi 2010

vložil Radek Červinka 19. dubna 2011 00:00

V Delphi 2010 přibyla možnost používat atributy v kódu. Jedná se o podobný mechanismus jako je i v .NET a tento mechanismus otevírá celkem velké možnosti.

Tento mechanismus umožňuje označit část kódu (např. třída, proměnná, metoda…) určitým způsobem a za běhu s ním pracovat. Základem pro toto označování je třída TCustomAttribute.

Pokud tedy potřebujeme něco specifikovat, tak vytvoříme následníka této třídy a v kódu ho následně použijeme.

  1TAttrID = class(TCustomAttribute)
  2 private
  3  FID: Integer;
  4 public
  5  constructor Create(iId:Integer);
  6  property ID:Integer read FID write FID;
  7 end;
  8
  9příklad:
  10 [TAttrID(1)]
  11 TMyClass = class
  12 protected
  13  [TAttrID(2)]
  14  FName: string;
  15 public
  16  [TAttrID(3)]
  17  procedure Print;
  18  [TAttrID(4)]
  19  property Name:string read FName write FName;
  20 end;

V ukázce byl deklarován typ atributu TAttrID, který má jeden parametr (viz. constructor). Následně je na několika místech použit.

  1[TAttrID(293455)]
  2 [TAttrID(22)] // double attr
  3 TMyRecord = record
  4  Name:string;
  5  public procedure Print;
  6 end;
  7
  8
  9const
  10 IDENT_REC = 2334;
  11var
  12 [TAttrID(IDENT_REC)]
  13 rec:TMyRecord;

Lze specifikovat i více atributů a označit lze prakticky všechno.

Za běhu lze přistupovat přes RTTI např. takto:

  1uses
  2 Rtti;
  3….
  4
  5var
  6 c : TRttiContext;
  7 t : TRttiType;
  8 a : TCustomAttribute;
  9
  10begin
  11 c := TRttiContext.Create;
  12 try
  13  t := c.GetType(TMyClass);
  14  for a in t.GetAttributes do
  15  begin
  16   Writeln((a as TAttrID).ID);
  17  end;
  18 finally
  19  c.Free
  20 end;

Na co to použít? Většina lidí to používá na některou formu persistence - tj. uložení objektu někam a pak ho znovu načíst. Např. se dá specifikovat u jednotlivých polí objektu sloupce DB. Myslím, že se to používá i v DataSnap a jinde.

Různé možnosti použití viz. tindex.net/Attributes.html, např. XML serializace.

Původně jsem o tom ani nechtěl psát, jelikož to reálně nepoužívám, ale chtěl jsem aby byl popis novinek v Delphi (aspoň v hlavních věcech skoro) kompletní. Třeba to někoho inspiruje.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Novinky v Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS