Dekompilace Delphi aplikací

vložil Radek Červinka 7. září 2010 00:14

Dekompilace je zpětný převod binárního souboru na zdrojovou formu.

Nejdříve ta dobrá (nebo taky špatná - jak se to vezme) informace: Aplikace psané v Delphi (na rozdíl od aplikací v .NET - pokud nejsou obfuskované) nejdou převést zpět na úroveň zdrojáků, ale něco se přesto dá dělat.

Nejprve standardní varování: tento článek neslouží jako návod pro jakoukoliv ilegální činnost, ale jako poslední možnost záchrany pokud ztratíte zdrojáky, popř. pro prozkoumání co uvidí případný cracker.

Výsledkem dekompilace budou maximálně DFM soubory, unity s názvy funkcí (metod, tříd) a jejich obsahem bude různě komentovaný kód v assembleru a případně doplňkové informace jako seznam textů (pozor na hesla!), crossreference (odkud se který kód používá…) - nikdy nedostanete zpět zdrojový kód. Vygenerovaný kód nelze ani zpět přeložit, přesto Vám takový kód může uspořit x hodin času (DFM…).

V podstatě existují dva typy nástrojů:

 • obecné, tj. nespecializované na Delphi jako je např. Win32dasm, IDA Pro nebo OllyDbg. Tyto nástroje nemají žádnou speciální podporu pro specifické uložení DFM v EXE a ani jiné speciální konstrukce Delphi.
 • specializované, nejznámější je DeDe (DelphiDecompiler), další je např. IDR (Interactive Delphi Reconstructor).

IDR

Jelikož je DeDe celkem znám, napíši raději něco o IDR. IDR je relativně nový program, je stále ve vývoji a jeho specialitou jsou zvláštní definice symbolů pro každou verzi Delphi (20M - 70M na verzi) s autodetekcí verze až do Delphi 2009 (2010 je ve vývoji).

Po cca 20min dekompilaci cca 6MB EXE souboru jsem byl schopen zobrazit stromovou strukturu tříd v aplikaci, zobrazit DFM v textové formě i ve vizuální formě (tj. zobrazil se formulář) a např. u tlačítka byla možnost přejít na jeho obsluhu (resp. přejít na jakoukoliv událost u čehokoliv), kde byl k dispozici komentovaný asm kód s referencemi na VCL a RTL

Na ukázku úryvek:

 007BB46E   mov    eax,dword ptr [eax+31C]; TfrmAres.rbName:TRadioButton
 007BB474   mov    edx,dword ptr [eax]
 007BB476   call    dword ptr [edx+0B4]; TRadioButton.GetChecked
 007BB47C   test    al,al
>007BB47E   je     007BB571
 007BB484   lea    edx,[ebp-40]
 007BB487   mov    eax,dword ptr [ebp-4]
 007BB48A   mov    eax,dword ptr [eax+324]; TfrmAres.edtName:TDxEdit
 007BB490   call    TControl.GetText
 007BB495   mov    eax,dword ptr [ebp-40]
 007BB498   lea    edx,[ebp-3C]
 007BB49B   call    Trim
 007BB4A0   cmp    dword ptr [ebp-3C],0
>007BB4A4   jne    007BB4C8
 007BB4A6   mov    eax,7BB794; 'Není vyplněný obchodní název!'
 007BB4AB   call    0048120C
 007BB4B0   mov    eax,dword ptr [ebp-4]
 007BB4B3   mov    eax,dword ptr [eax+324]; TfrmAres.edtName:TDxEdit
 007BB4B9   call    00685AA8
 007BB4BE   call    @TryFinallyExit
>007BB4C3   jmp    007BB688

originál:
…
 if rbName.Checked then
 begin
  if Trim(edtName.Text) = '' then
  begin
   MsgWarning('Není vyplněný obchodní název!');
   gFocus(edtName);
   Exit;
  end;
…

Dále lze procházet projekt dle unitů nebo formulářů, procházet RTTI typy, nebo uložit dissasembly do souboru atd. Doufám, že vývoj bude pokračovat.

Tagy:

Nástroje

Komentáře

7.9.2010 5:42:23 #

pepak

Díky. O tom IDR slyším poprvé, ale ukázkový kód vypadá VELMI zajímavě.

pepak

21.10.2010 18:15:26 #

<z>

ja se spise snazim o opak :D zamezeni dekompilace :)

<z>

21.10.2010 21:56:20 #

radekc

To já taky, ale abych zamezil dekompilaci (resp. cracknutí svého programu), musím první vědět co nepřítel bude používat (a co bude hledat nejdříve), abych se mohl lépe bránit (nebo mu to aspoň trochu ztížil - třeba to pak vzdá).

radekc

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců