Delphi 2009 - změny v kompilátoru a RTL (část 1)

vložil Radek Červinka 31. prosince 2009 02:37

Delphi 2009 přináší několik novinek kompilátoru a RTL z nichž nejzásadnější je podpora Unicode, Generika (generics), anonymní metody a pak zbytek.

Začneme od konce - dnes tedy ten zbytek.

Delphi 2009 je následníkem Delphi 2007 a proto je vhodné začít čtení se shrnutím předchozí verze Delphi 2007.

Změny v RTL a kompilátoru v Delphi 2009

Kompilátor rozeznává symbol VER200.

Rozšíření TObject

Bázová třída byla rozšířena o velmi užitečné virtuální metody ToString, Equals a GetHashCode. Nejsem si úplně jist, ale podle mne to značí, že musela být změněna tabulka virtuálních metod, tj. v některých opravdu speciálních případech to může znamenat problém (ale ten kdo to potřebuje tak ví co má změnit, 99% ostatních programátorů se to netýká).

Takto vypadají základní implementace:

  1function TObject.ToString: string;
  2begin
  3 Result := ClassName;
  4end;
  5
  6function TObject.Equals(Obj: TObject): Boolean;
  7begin
  8 Result := Obj = Self;
  9end;
  10
  11function TObject.GetHashCode: Integer;
  12begin
  13 Result := Integer(Self);
  14end;

rozšíření Deprecared

Direktiva deprecated (označující zastaralý kód) byla rozšířena o volitelný text.

  1procedure TestOld; deprecated 'pouzijte TestNew';
  2 begin
  3
  4 end;

Exit s hodnotou

Exit byl rozšířen o možnost přímo nastavení hodnoty. Tato konstrukce je velmi užitečná protože někdy bylo třeba napsat dva řádky (což je stále možno)

  1Result := 10;
  2 Exit;
  3// nyni mozno
  4 Exit (10);

Nastavení property přes referenci

Z důvodu kompatibility s COM byla přidána možnost u property použít var parametr. Pozor, může to mít vedlejší účinky při neopatrném použití - takže opatrně.

  1{$VARPROPSETTER ON} // nejdrive povolit
  2type
  3 TMyIntegerClass = class
  4 private
  5  fNumber: Integer;
  6  function GetNumber: Integer;
  7  procedure SetNumber(var Value: Integer);
  8 public
  9  property Number: Integer
  10   read GetNumber write SetNumber;
  11 end;

Změny u vláken

TThread byl rozšířen o podporu anonymních metod a unit System obsahuje record Monitor, který umožňuje globální zamykání (a jiné věci) i pro konkrétní objekt (a jelikož je globální lze na něj přistupovat ze všech vláken).

  1System.TMonitor.Enter (myList);
  2try
  3 xxxx
  4
  5finally
  6 System.TMonitor.Exit (myList)
  7end;

TStringBuilder

Byla přidána třída TStringBuilder, jako v .NET. Data se přidávají (většinou přes Appendxxxx), ale zvláštností je, že většina metod vrací referenci na sebe, tj. umožňuje to zřetězení volání

  1oBuilder.Append(234).AppendLine.Append('s pozdravem');

Readers a Writers

Přidány třídy (classes.pas)

 • TStringReader a TStringWriter (pracují v paměti)
 • TStreamReader a TStreamWriter
 • TBytesStream

Jsou následníkem TTextReader a TTextWriter a umožňují specifikovat kódování přes třídu TEncoding (a umožňují zpracovávat BOM - tj. binární značku na začátku souboru určující kódování).

  1var
  2 sw: TStreamWriter;
  3begin
  4 sw := TStreamWriter.Create('test.txt', False, TEncoding.UTF8);
  5 try
  6  sw.WriteLine ('Delphi 2009');
  7  sw.WriteLine ('první unicode Delphi');
  8 finally
  9  sw.Free;
  10 end;
  11 
  12var
  13 sr: TStreamReader;
  14begin
  15 sr := TStreamReader.Create('test.txt', True); // detect BOM
  16 try
  17  while not sr.EndOfStream do
  18   Memo1.Lines.Add (sr.ReadLine);
  19 finally
  20  sr.Free;
  21 end;
  22end;


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , ,

Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS