Delphi 2009 - změny v kompilátoru a RTL (část 1)

vložil Radek Červinka 31. prosince 2009 02:37

Delphi 2009 přináší několik novinek kompilátoru a RTL z nichž nejzásadnější je podpora Unicode, Generika (generics), anonymní metody a pak zbytek.

Začneme od konce - dnes tedy ten zbytek.

Delphi 2009 je následníkem Delphi 2007 a proto je vhodné začít čtení se shrnutím předchozí verze Delphi 2007.

Změny v RTL a kompilátoru v Delphi 2009

Kompilátor rozeznává symbol VER200.

Rozšíření TObject

Bázová třída byla rozšířena o velmi užitečné virtuální metody ToString, Equals a GetHashCode. Nejsem si úplně jist, ale podle mne to značí, že musela být změněna tabulka virtuálních metod, tj. v některých opravdu speciálních případech to může znamenat problém (ale ten kdo to potřebuje tak ví co má změnit, 99% ostatních programátorů se to netýká).

Takto vypadají základní implementace:

function TObject.ToString: string;
begin
 Result := ClassName;
end;

function TObject.Equals(Obj: TObject): Boolean;
begin
 Result := Obj = Self;
end;

function TObject.GetHashCode: Integer;
begin
 Result := Integer(Self);
end;

rozšíření Deprecared

Direktiva deprecated (označující zastaralý kód) byla rozšířena o volitelný text.

 procedure TestOld; deprecated 'pouzijte TestNew';
 begin

 end;

Exit s hodnotou

Exit byl rozšířen o možnost přímo nastavení hodnoty. Tato konstrukce je velmi užitečná protože někdy bylo třeba napsat dva řádky (což je stále možno)

 Result := 10;
 Exit;
// nyni mozno
 Exit (10);

Nastavení property přes referenci

Z důvodu kompatibility s COM byla přidána možnost u property použít var parametr. Pozor, může to mít vedlejší účinky při neopatrném použití - takže opatrně.

{$VARPROPSETTER ON} // nejdrive povolit
type
 TMyIntegerClass = class
 private
  fNumber: Integer;
  function GetNumber: Integer;
  procedure SetNumber(var Value: Integer);
 public
  property Number: Integer
   read GetNumber write SetNumber;
 end;

Změny u vláken

TThread byl rozšířen o podporu anonymních metod a unit System obsahuje record Monitor, který umožňuje globální zamykání (a jiné věci) i pro konkrétní objekt (a jelikož je globální lze na něj přistupovat ze všech vláken).

System.TMonitor.Enter (myList);
try
 xxxx

finally
 System.TMonitor.Exit (myList)
end;

TStringBuilder

Byla přidána třída TStringBuilder, jako v .NET. Data se přidávají (většinou přes Appendxxxx), ale zvláštností je, že většina metod vrací referenci na sebe, tj. umožňuje to zřetězení volání

 oBuilder.Append(234).AppendLine.Append('s pozdravem');

Readers a Writers

Přidány třídy (classes.pas)

 • TStringReader a TStringWriter (pracují v paměti)
 • TStreamReader a TStreamWriter
 • TBytesStream

Jsou následníkem TTextReader a TTextWriter a umožňují specifikovat kódování přes třídu TEncoding (a umožňují zpracovávat BOM - tj. binární značku na začátku souboru určující kódování).

var
 sw: TStreamWriter;
begin
 sw := TStreamWriter.Create('test.txt', False, TEncoding.UTF8);
 try
  sw.WriteLine ('Delphi 2009');
  sw.WriteLine ('první unicode Delphi');
 finally
  sw.Free;
 end;
 
var
 sr: TStreamReader;
begin
 sr := TStreamReader.Create('test.txt', True); // detect BOM
 try
  while not sr.EndOfStream do
   Memo1.Lines.Add (sr.ReadLine);
 finally
  sr.Free;
 end;
end;

Tagy: , , ,

Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců