Debug vizualizéry po druhé

vložil Radek Červinka 4. května 2010 00:06

O debug vizualizérech v Delphi 2010 jsem již psal. Jen pro zopakování - jsou dva typy: jeden trasformuje datový typ (např. TDateTime) na srozumitelnější text, druhý zobrazuje okno (např. z instalace Delphi je vizualizer pro TStringList).

Implementace druhého je náročnější, jelikož se musí využít ToolsAPI debuggeru a přistupovat do jiného procesu během ladění a navíc příkazy pro zjišťování informací pro zobrazení se za běhu kompilují (stejně jako to dělá IDE ve WatchListu). Osobně vím jen o jedné plnohodnotné implementaci takového vizualizeru pro TBitmap, a o jedné, která je strašně pomalá, až se stydím, že jsem ji vůbec napsal - pro TDataSet.

TBitmap vizualizer

TBitmap vizualizer

TBitmap vizualizér používá pro slušnou rychlost několik opravdu špinavých triků.

tdataset vizualizer

TDataset vizualizer

Problém mého vizualizéru je pomalost - pro trochu větší počet fieldů trvá zobrazení i 10s. A bohužel opravdu nevím jak to zrychlit. Principem takového vizualizéru je, jak již jsem uvedl, využití ToolsAPI Delphi - v tomto případě ToolsAPI debuggeru. Klíčovou metodou je volání ToolsAPI Evaluate, které provede vyhodnocení zadaného výrazu (výraz se interně kompiluje a pak nějak díky meziprocesorové komunikací se vyhodnotí a výsledek vrátí).

Bylo mi poraděno na stackoverflow abych se snažil co nejvíce příkazů sloučit do volání funkce Evaluate, ale zdá se mi, že to moc nepomáhá a navíc to přináší více problémů. Takže jen pro zajímavost a třeba to někomu pomůže - FExpression je výraz, nad kterým byl evaluátor vyvolán - např. Dataset1. Popř. kdyby měl někdo nějaký nápad - tak sem s ním. Ale předem říkám, že získat adresu objektu a tu přetypovat a volat přímo metody TDatasetu nejde, resp. získat adresu a přetypovat samozřejmě lze, ale nelze k nim dále přistupovat.

  1procedure TDataSetViewerFrame.mFillData;
  2var
  3 iCount: Integer;
  4 I: Integer;
  5 sw: TStopwatch;
  6 s: string;
  7begin
  8 sw := TStopwatch.StartNew;
  9 iCount := StrToIntDef(Evaluate(FExpression+'.Fields.Count'), 0);
  10 for I := 0 to iCount - 1 do
  11 begin
  12  s:= s + Format('%s.Fields[%d].FieldName+'',''+', [FExpression, I]);
  13//  FFields.Add(Evaluate(Format('%s.Fields[%d].FieldName', [FExpression, I])));
  14  FValues.Add(Evaluate(Format('%s.Fields[%d].Value', [FExpression, I])));
  15 end;
  16 if s<> '' then
  17  Delete(s, length(s)-4, 5);
  18 s := Evaluate(s);
  19 s:= Copy(s, 2, Length(s) -2);
  20 FFields.CommaText := s;
  21 sw.Stop;
  22 s := sw.Elapsed;
  23 //Application.MessageBox(Pchar(s), '');
  24end;

Pokud by chtěl někdo psát vlastní vizualizér, doporučuji vycházet z toho pro TBitmap, je tam vytvořena rozumná základní třída. Já to zjistil, až jsem to měl napsané.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , ,

Rozšíření Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS