Debug vizualizéry po druhé

vložil Radek Červinka 4. května 2010 00:06

O debug vizualizérech v Delphi 2010 jsem již psal. Jen pro zopakování - jsou dva typy: jeden trasformuje datový typ (např. TDateTime) na srozumitelnější text, druhý zobrazuje okno (např. z instalace Delphi je vizualizer pro TStringList).

Implementace druhého je náročnější, jelikož se musí využít ToolsAPI debuggeru a přistupovat do jiného procesu během ladění a navíc příkazy pro zjišťování informací pro zobrazení se za běhu kompilují (stejně jako to dělá IDE ve WatchListu). Osobně vím jen o jedné plnohodnotné implementaci takového vizualizeru pro TBitmap, a o jedné, která je strašně pomalá, až se stydím, že jsem ji vůbec napsal - pro TDataSet.

TBitmap vizualizer

TBitmap vizualizer

TBitmap vizualizér používá pro slušnou rychlost několik opravdu špinavých triků.

tdataset vizualizer

TDataset vizualizer

Problém mého vizualizéru je pomalost - pro trochu větší počet fieldů trvá zobrazení i 10s. A bohužel opravdu nevím jak to zrychlit. Principem takového vizualizéru je, jak již jsem uvedl, využití ToolsAPI Delphi - v tomto případě ToolsAPI debuggeru. Klíčovou metodou je volání ToolsAPI Evaluate, které provede vyhodnocení zadaného výrazu (výraz se interně kompiluje a pak nějak díky meziprocesorové komunikací se vyhodnotí a výsledek vrátí).

Bylo mi poraděno na stackoverflow abych se snažil co nejvíce příkazů sloučit do volání funkce Evaluate, ale zdá se mi, že to moc nepomáhá a navíc to přináší více problémů. Takže jen pro zajímavost a třeba to někomu pomůže - FExpression je výraz, nad kterým byl evaluátor vyvolán - např. Dataset1. Popř. kdyby měl někdo nějaký nápad - tak sem s ním. Ale předem říkám, že získat adresu objektu a tu přetypovat a volat přímo metody TDatasetu nejde, resp. získat adresu a přetypovat samozřejmě lze, ale nelze k nim dále přistupovat.

procedure TDataSetViewerFrame.mFillData;
var
 iCount: Integer;
 I: Integer;
 sw: TStopwatch;
 s: string;
begin
 sw := TStopwatch.StartNew;
 iCount := StrToIntDef(Evaluate(FExpression+'.Fields.Count'), 0);
 for I := 0 to iCount - 1 do
 begin
  s:= s + Format('%s.Fields[%d].FieldName+'',''+', [FExpression, I]);
//  FFields.Add(Evaluate(Format('%s.Fields[%d].FieldName', [FExpression, I])));
  FValues.Add(Evaluate(Format('%s.Fields[%d].Value', [FExpression, I])));
 end;
 if s<> '' then
  Delete(s, length(s)-4, 5);
 s := Evaluate(s);
 s:= Copy(s, 2, Length(s) -2);
 FFields.CommaText := s;
 sw.Stop;
 s := sw.Elapsed;
 //Application.MessageBox(Pchar(s), '');
end;

Pokud by chtěl někdo psát vlastní vizualizér, doporučuji vycházet z toho pro TBitmap, je tam vytvořena rozumná základní třída. Já to zjistil, až jsem to měl napsané.

Tagy: , , ,

Rozšíření Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců