Delphi 2010 a podpora pro gestures

vložil Radek Červinka 23. prosince 2009 22:08

Nové Windows 7 obsahují podporu pro gestures (gesta - rozeznávání pohybu myši nebo dotyku na touch screenu). Jedná se o velmi užitečné rozšíření zvláště pro multitouch obrazovky popř. kiosky, i když např. taková Opera používá gesta i pro myš.

Ale jelikož je oficiálně podpora od MS jen pro Windows 7, byla autory Delphi přidána do nové verze Delphi podpora i pro XP a Vista (a 2000 asi taky). Navíc byla přidána virtuální klávesnice.

Gesture Manager

Základem je TGestureManager, kde jsou definována jednotlivá gesta, přičemž v základu je jich již pěkná řádka a v editoru gest se dají doplnit další. Gesta se dají ukládat do souboru.

Gesture Designer

V designeru lze i nové gesto otestovat, popř. program automaticky hlásí možné problémy s již existujícími gesty.

Gesta

Standardní gesta

Nyní když máme gesta nadefinované (nebo použijeme některé ze standardních) je čas je využít.

Implementačně je to provedeno tak, že v TControl je nová property Touch: TTouchManager (který má property TGestureManager pro případ nově definovaných gest), takže každý control má možnost využívat těchto gest. V praxi pak jen obsloužíte OnGesture event handler.

  1procedure TForm1.FormGesture(Sender: TObject;
  2 const EventInfo: TGestureEventInfo; var Handled: Boolean);
  3begin
  4 case EventInfo.GestureID of
  5  sgiLeft:
  6   ShowMessage('Vlevo');
  7  sgiRight:
  8   ShowMessage('Vpravo');
  9 end;
  10end;

EventInfo: TGestureEventInfo obsahuje všechny potřebné informace (hlavní je GestureID):

  1TGestureEventInfo = record
  2  GestureID: TGestureID;
  3  Location: TPoint;
  4  Flags: TInteractiveGestureFlags;
  5  Angle: Double;
  6  InertiaVector: TSmallPoint;
  7  case Integer of
  8   0: (Distance: Integer);
  9   1: (TapLocation: TSmallPoint);
  10 end;

Kromě uvedených obsahuje TTouchManager i speciální podporu pro tablety atd.

Gesta a tablet

TGestureListView

TGestureListView je následníkem TListView a zobrazuje název gesta spolu s jeho náhledem.

TGestureListView

  1procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  2begin
  3 GestureListView1.AddGesture(sgiLeft);
  4 GestureListView1.AddGesture(sgiLeftDown);
  5end;

Další komponenty ohledně gest

TGesturePreview zobrazuje náhled gesta a TGestureRecord je panel, který umožňuje záznam gesta.

Nová je i virtuální klávesnice TTouchKeyboard a ta může být ve dvou módech: klasická nebo jako numlock. Na klávesnici se dají specifikovat barvy pro kreslení gradientů. Klikání na klávesnici je ekvivalentní stisku kláves.

Klávesnice

Dvakrát TTouchKeyboard


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , ,

Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS