Delphi DMVC framework - 2

vložil Radek Červinka 21. května 2024 21:31

Doplním starší příspěvek DMVC o jednohubku jako je ukázka jednoduchého předání dat a založení dat. Po přečtení první části doplníme náš REST server o POST, tj. vytvoření záznamu.

type
 [MVCNameCase(ncLowerCase)]
 TTown = class
 private
  FName: string;
  FPostCode: string;
 public
  [MVCSwagJsonSchemaField('name', 'town name', True, False)]
  property Name: string read FName write FName;
  [MVCSwagJsonSchemaField('postcode', 'post code', True, False)]
  property PostCode: string read FPostCode write FPostCode;
 end;

 [MVCPath('/town')]
 [MVCSwagAuthentication(atJsonWebToken)]
 TCtrlTown = class(TMVCController)
 public
  [MVCPath('/($Id)')]
  [MVCHTTPMethod([httpGET])]
{$IFNDEF DEBUG}  [MVCRequiresRole('role1')] {$ENDIF}
  [MVCSwagSummary('Town section', 'Town by Id', 'GetTown')]
  [MVCSwagParam(plPath, 'Id', 'Town id', ptInteger)]
  [MVCSwagParam(plQuery, 'params', 'Params', ptString)]
  [MVCSwagResponses(200, 'Success', TTown)]
  [MVCSwagResponses(401, 'Unauthorized')]
  [MVCSwagResponses(500, 'Internal Server Error')]
  procedure GetTown(const Id: Integer);


{$IFNDEF DEBUG}  [MVCRequiresRole('role1')] {$ENDIF}
  [MVCDoc('create Town and return "201: Created"')]
  [MVCPath('/')]
  [MVCHTTPMethod([httpPOST])]
  [MVCSwagSummary('Town section', 'Item create', 'CreateItem')]
  [MVCSwagParam(plBody, 'town', 'TownObject object', TTown, ptNotDefined, True, ' { "name": "Zlín", "postcode":"76340" }')]
  [MVCSwagResponses(201, 'Success, Data get new created ID')]
  [MVCSwagResponses(405, 'Failed')]
  [MVCSwagResponses(500, 'Internal Server Error')]
  procedure CreateItem();

 end;

uses
 MVCFramework.Controllers.Register, SysUtils;

procedure TCtrlTown .CreateItem;
var
 r: TTown;
begin
 r := Context.Request.BodyAs<TTown>;
 if (r.PostCode = '') then
  raise Exception.Create('Missing PostCode ');

 // get connection from connection pool
 // update data
 Self.Render201Created;

 // free connection

end;

Implementace je opravdu jednoduchá: první řádek říká, ať DMVC namapuje předaný JSON na rekord TTown a to přes property. Co s tím záznamem uděláte je úplně jedno. Pozor je uveden atribut ncLowerCase, tj. položky v JSON budou lowercase.

Inkriminovaný JSON pak vypadá

{"name": "Zlín", "postcode":"76340" }

a ve swaggeru je pak nový end point

swagger

Žádné parsování atd., jen pár řádků. Stejně to jde pro PUT (update), resp DELETE (smazání).

Tagy:

Přidat komentář
biuquote
 • Komentář
 • Náhled
LoadingNaše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců