Delayed a Deprecated direktivy

vložil Radek Červinka 28. června 2010 21:25

Možná tyto dvě direktivy neznáte - obě dvě jsou totiž relativně nové. Direktiva deprecated byla přidána v Delphi 2009, Direktiva delayed v Delphi 2010.

Direktiva deprecated

Vývoj jde dopředu a Váš kód se musí také vyvíjet. Pokud je ovšem zdrojový kód větší nebo ho někomu dodáváte, je nemožné ze dne na den změnit dané rozhraní do vašeho programu i když víte, že je to v budoucnosti neudržitelné. Takže jednoduše označíte svoje rozhraní jako deprecated tj. zastaralé, a vytvoříte nové.

Programátoři odkázaní na váš výtvor budou schopni kód překládat a bude jim fungovat, ale při kompilaci se jim bude vypisovat hlášení, že tedy do budoucna takto ne a tak jim naznačíte, co je třeba změnit.

Jako deprecated lze označit funkci:

  1procedure TestOld; deprecated 'pouzijte TestNew, 
  2  tato procedura v další verzi již nebude';
  3 begin
  4
  5 end;

vygeneruje toto hlášení

[DCC Warning] Project1.dpr(15): W1000 Symbol 'TestOld' is deprecated:
 'pouzijte TestNew, tato procedura v další verzi již nebude'

nebo i např. typ:

  1//system.pas
  2 {The old memory manager structure (for backward compatibility)}
  3 PMemoryManager = ^TMemoryManager;
  4 TMemoryManager = record
  5  GetMem: function(Size: Integer): Pointer;
  6  FreeMem: function(P: Pointer): Integer;
  7  ReallocMem: function(P: Pointer; Size: Integer): Pointer;
  8 end deprecated 'Use TMemoryManagerEx';

Takto je nyní označeno staré rozhraní pro správce paměti (nové přišlo s příchodem FastMM).

Direktiva delayed

PE formát (tj. interní formát pro EXE soubory) obsahuje možnost "pozdní vazby" pro DLL. Zkusím to vysvětlit, i když jsem to jednou nakousl v článku o DLL knihovnách.

Normálně je importovaná DLL knihovna pevně svázána s aplikací, tj. programátor řekne, že funkce A je v DLL knihovne DLL1, takže po startu aplikace je zavedena inkriminovaná knihovna a v ní je nalezena funkce A. Pokud funkce nebo knihovna není nalezena - aplikace havaruje a Game Over.

Toto je samozřejmě problém a navíc může být problémem i to, že se zbytečně zdržuje start hlavního programu zaváděním knihoven, které nejsou ani v ten okamžik potřeba. Po dlouhou dobu bylo jediným řešením to, co jsem napsal v uvedeném článku: dynamicky zjišťovat adresy procedur v knihovně a nějak to pak programově řešit.

Naštěstí Delphi 2010 zavádí inzerovanou direktivu delayed.

  1function ExecuteSomething: Integer; external 'coollibrary.dll' delayed;

Tímto bylo řečeno, že při prvním použití funkce ExecuteSomething se RTL pokusí o "propojení", tj. zavedení coollibrary.dll pokud není zavedena, a v ní nalezení funkce ExecuteSomething. Při dalších volání se již použije nalezená funkce.

Pokud nyní napíšeme

  1begin
  2 GetSomething;
  3end.

tak se mohou stát dvě věci:

 • pokud je již zavedena jednotka SysUtils bude vyhozena vyjímka
 • jinak bude hlášena běhová chyba

To je sice krok kupředu (výjimku lze odchytit), ale pořád uživatel bez dané DLL má smůlu. Pokud ale napíšeme něco jako

  1if CheckWin32Version(6,1) then
  2 GetSomething
  3else
  4 EmulateGetSomething;

bude vystaráno. Na patřičné verzi Windows (nebo s patřičnou DLL) se volá pravá funkce, v opačném případě emulujeme její chování (nebo vypíšeme varování), případně zavedeme její alternativu z předchozí verze knihovny (například).

Pokud se nepletu, tak pomocí delayed je implementováno Direct2D a gestures z Delphi 2010.

Pozn.: ale s není zas vhodné to s delayed přehánět, dobrého pomálu - používat jen když to má nějaký smysl.

zdroj: Allen Bauer, Libraries and Packages v Delphi, Delphi Delayed Loading, skoro vyčerpávající zajímavé čtení na JCL blog a na konec Allen Bauer po druhé


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , , ,

Novinky v Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS