Delphi Prism 2011 - vložit C# jako Pascal

vložil Radek Červinka 27. července 2010 01:43

Jednou z inzerovaných vlastností nové verze Delphi Prism je možnost vložení C# kódu ve schránce jako by se jednalo o kód v Pascalu.

A ačkoliv v podstatě výlučně se starám o nativní Delphi, tak mne zajímalo, zda to funguje, protože jestli ano - tak je to správná cesta k prosazení Delphi Prism v .NET.

Delphi Prism - C# kód

Funkce by měla být schopna vložit jak malý kód, tak celý unit.

Na začátek malý test

  public static int giParse(string sValue, int iDefault)
  {
   // handle null extra
   if (sValue == null)
    return (iDefault);
   try
   {
    return int.Parse(sValue);
   }
   catch
   {
    return iDefault;
   }
  }

a výsledek bez úprav je

method giParse(sValue: System.String; iDefault: System.Int32): System.Int32;
begin
// handle null extra
 if sValue = nil then  exit (iDefault);
 try
  exit System.Int32.Parse(sValue)
 except begin
   exit iDefault
  end;
 end
end;

což není špatné, takže

něco složitějšího

 private void mHandleDownload(string sObjectType, string sProducerId)
 {
  int iProducerId = (int)giParse(sProducerId, 0);
  if (iProducerId == 0)
  {
   Response.Redirect(Request.Path);
   return;
  }
  List<string> oList = new List<string>();
  SortedList<string, CProducerInfo> oProducers = new SortedList<string, CProducerInfo>();
  mParseCSV(sObjectType, sProducerId, oList, 
   oProducers, System.Text.Encoding.Default);
  string sProducer = sProducerId;
  if (iProducerId == -1)
  sProducer = sObjectType;
  else
  {
   foreach (KeyValuePair<string, CProducerInfo> pair in oProducers)
   {
    if (iProducerId == pair.Value.iID)
    {
     sProducer = pair.Key;
     break;
    }
   }
  }
  string s = "";
  foreach (char c in sProducer) 
  {
   if (((byte)c)< 128)
   s += c;
  }

  string sFileName = sObjectType+"_"+s+".csv";
  sFileName = sFileName.Replace(' ', '_');
  string sZipFileName = sFileName+".zip";
 
  Response.BufferOutput = true;
  Response.Clear();
  Response.ContentType = "application/octet-stream";
  Response.AddHeader("Content-Disposition", 
   string.Format("attachment;filename={0}", sZipFileName));

  ZipOutputStream oZIPStream = new ZipOutputStream(Response.OutputStream);
  ZipEntry oEntry = new ZipEntry(sFileName);
  oZIPStream.PutNextEntry(oEntry);
  StreamWriter oStreamWriter = new StreamWriter(oZIPStream,
   System.Text.Encoding.Default);
  foreach (string sLine in oList)
   oStreamWriter.WriteLine(sLine.Replace('^',';'));
  oStreamWriter.Close();
  oZIPStream.Finish();
  oZIPStream.Close();
  Response.End();
 }

je transformováno na

method mHandleDownload(sObjectType: System.String; sProducerId: System.String);
begin
 var iProducerId: System.Int32 := giParse(sProducerId, 0) as System.Int32;
 if iProducerId = 0 then begin
  Response.Redirect(Request.Path);
  exit
 end;
 var oList: List<System.String> := new List<System.String>();
 var oProducers: SortedList<System.String, CProducerInfo> 
   := new SortedList<System.String, CProducerInfo>();
 mParseCSV(sObjectType, sProducerId, oList, oProducers, System.Text.Encoding.Default);
 var sProducer: System.String := sProducerId;
 if iProducerId = -1 then  sProducer := sObjectType
 else begin
  for each pair: KeyValuePair<System.String, CProducerInfo> in oProducers do begin
   if iProducerId = pair.Value.iID then begin
    sProducer := pair.Key;
    break
   end
  end
 end;
 var s: System.String := '';

 for each c: System.Char in sProducer do begin
  if (c as System.Byte) < 128 then   s := c
 end;

 var sFileName: System.String := sObjectType + '_' + s + '.csv';
 sFileName := sFileName.Replace(' ', '_');
 var sZipFileName: System.String := sFileName + '.zip';

 Response.BufferOutput := true;
 Response.Clear();
 Response.ContentType := 'application/octet-stream';
 Response.AddHeader('Content-Disposition', 
    System.String.Format('attachment;filename={0}', sZipFileName));

 var oZIPStream: ZipOutputStream := new ZipOutputStream(Response.OutputStream);
 var oEntry: ZipEntry := new ZipEntry(sFileName);
 oZIPStream.PutNextEntry(oEntry);
 var oStreamWriter: StreamWriter := new StreamWriter(oZIPStream,
  System.Text.Encoding.Default);
 for each sLine: System.String in oList do
  oStreamWriter.WriteLine(sLine.Replace('^', ';'));
 oStreamWriter.Close();
 oZIPStream.Finish();
 oZIPStream.Close();
 Response.End()
end;

což bych tak asi nenapsal (hlavně System.String), ale vypadá to korektně.

Nikdo není bez chyby aneb problemy

Nakonec jsem program ale dostal (je to separované z větší funkce):

void mTest(string sPath, System.Text.Encoding oEnc, List<string> oFilteredList)
{
 using (StreamReader sr = new StreamReader(sPath, oEnc))
 {
  string sLine;
  while ((sLine = sr.ReadLine()) != null)
  {
   iLine += 1;
   if (iLine == 1)
   {
    continue; // ignore header - first line
   }
   string[] sItems = sLine.Split('|');
   if (sItems.Length < 3)
    continue;
   oFilteredList.Add(sLine)
  }
 }
}

je transformováno na

method mTest(sPath: System.String; oEnc: System.Text.Encoding;
  oFilteredList: List<System.String>);
begin
 using sr: StreamReader := new StreamReader(sPath, oEnc) do begin
  var sLine: System.String;
  while (sLine := sr.ReadLine()) <> nil do begin  // <<<< Chyba
   iLine := 1;        // <<<Chyba
   if iLine = 1 then begin
    continue
   end// ignore header - first line
;
   var sItems: array of System.String := sLine.Split('|');
   if sItems.Length < 3 then    continue;
   oFilteredList.Add(sLine)
  end
 end
end;

což mne přivedlo na

void mTest2()
{
 int i = 1;
 i += 1;
 int z = i++;
 int zz = ++i;
}

se špatným výsledkem

method ConsoleApp.mTest2();
begin
 var i: System.Int32 := 1;
 i := 1; // velká chyba
 var z: System.Int32 := {POST}inc(i); // to člověka trkne
 var zz: System.Int32 := inc(i)
end;

Závěr

Závěrem mini testu je, že se jedná o užitečnou funkci, která může velmi pomoci při použití cizího kódu, ale člověk může narazit a to celkem rychle. Ale je to krok správným směrem.

Tagy:

Recenze

Komentáře

29.7.2010 11:52:43 #

cerda

Zni to zajimave, ale neprevadeni zakladniho operatoru += je podstatna chyba, copak by asi system rekl treba na &= ci ^= :)

cerda

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců