Download nebo upload přes HTTP za pomocí Synapse

vložil Radek Červinka 20. ledna 2011 00:45

Celkem častým požadavkem (a dotazem) je stažení určitého souboru z webu. Osobně to např. používám pro download novinek, které mám uložené v RSS formátu na webu a zobrazení v aplikaci. Pokud používáte knihovnu Synapse, tak to není problém (věřím, že někdo následně ukáže i možnost v Indy).

Základem je jednotka httpsend. Pokud člověk potřebuje jen stáhnout soubor (textový nebo i binární) tak mu to v podstatě stačí. Lukáš tam má několik pěkných procedur jako HttpGetText, HttpGetBinary nebo HttpPostFile a další. S tím si v normálním případě opravdu vystačíme.

Např.:

  1program Project1;
  2{$APPTYPE CONSOLE}
  3uses
  4 SysUtils, httpsend, Classes;
  5
  6var
  7 sl: TStringList;
  8
  9begin
  10 sl := TStringList.Create;
  11 try
  12  HttpGetText('http://www.google.cz/', sl);
  13  writeln(sl.Text); 
  14  // zde si muzeme se stazenym souborem neco udelat,
  15  // napr. pokud je to xml tak ho jednoduse zpracujeme
  16 finally
  17  FreeAndNil(sl);
  18 end;
  19end.

Uvedená funkce jen vytváří instanci THTTPSend definované v uvedené třídě. Pokud potřebujeme speciální chování, jednoduše proceduru zkopírujeme a rozšíříme, např. o podporu nastavení proxy, nebo verze HTTP protokolu:

  1function bHttpGetText(const URL: string; const Response: TStrings): Boolean;
  2var
  3 HTTP: THTTPSend;
  4begin
  5 HTTP := THTTPSend.Create;
  6 try
  7  HTTP.ProxyHost := 'host';
  8  HTTP.ProxyPass := 'password';
  9  HTTP.ProxyPort := port;
  10  HTTP.ProxyUser := 'user'
  11  HTTP.Protocol := '1.1';
  12
  13  Result := HTTP.HTTPMethod('GET', URL);
  14  if Result then
  15   Response.LoadFromStream(HTTP.Document);
  16 finally
  17  HTTP.Free;
  18 end;
  19end;

Pokud potřebujeme nějak zobrazit průběh stahování máme tuto možnost: THTTPSend má interně socket dostupný přes property Sock a ten má pro změnu událost OnStatus, což je proměnná typu metoda

 THookSocketStatus = procedure(Sender: TObject; Reason: THookSocketReason;
  const Value: String) of object;

kde Sender je socket, Reason je typ události a Value je volitelný parametr. Pokud si všimnete toho of object tak je jasné, že se musí jednat o metodu.

Jedna z událostí je i HR_ReadCount, což je výhodné v případě zobrazování stavu stahování. Celková délka je v THTTPSend.Downloadsize (pokud ji tedy server poslal - nezkoušejte to např. s google.cz - ten podle useragenta klienta posílá různé data). Pokud je tam 0 tak celková délka není známá - můžete zkusit změnit verzi protokolu nebo UserAgent string.

Jak se říká: zbytek nechám na laskavém čtenáři - myslím, že jako výkop to stačí.

  1program Project2;
  2{$APPTYPE CONSOLE}
  3uses
  4 SysUtils, httpsend, Classes, blcksock;
  5
  6var
  7 sl: TStringList;
  8
  9type
  10 TStatusWriter = class
  11 private
  12  fiProgress: Int64;
  13  foHttp: THTTPSend;
  14 public
  15  constructor Create(HTTP: THTTPSend);
  16  procedure Status (Sender: TObject; Reason: THookSocketReason;
  17   const Value: String);
  18 end;
  19
  20constructor TStatusWriter.Create(HTTP: THTTPSend);
  21begin
  22 foHttp := HTTP;
  23end;
  24
  25procedure TStatusWriter.Status (Sender: TObject; Reason: THookSocketReason;
  26 const Value: String);
  27begin
  28 case Reason of
  29  HR_Connect:
  30   writeln('Connect!');
  31  HR_SocketClose:
  32   writeln('Close!');
  33
  34  HR_SocketCreate:
  35    fiProgress := 0;
  36  HR_ReadCount:
  37  begin
  38    inc(fiProgress, StrToIntDef(Value, 0));
  39    writeln('Read:', fiProgress);
  40    writeln('Size:', foHttp.Downloadsize);
  41  end;
  42 end;
  43end;
  44
  45
  46function bHttpGetText(const URL: string; const Response: TStrings): Boolean;
  47var
  48 HTTP: THTTPSend;
  49 oWriter: TStatusWriter;
  50begin
  51 HTTP := THTTPSend.Create;
  52 oWriter := TStatusWriter.Create(HTTP);
  53 try
  54{  HTTP.ProxyHost := 'host';
  55  HTTP.ProxyPass := 'password';
  56  HTTP.ProxyPort := port;
  57  HTTP.ProxyUser := 'user'}
  58  HTTP.Protocol := '1.1';
  59//  HTTP.UserAgent := 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; rv:1.7.6) Gecko/20050321 Firefox/1.0.2';
  60
  61  HTTP.Sock.OnStatus := oWriter.Status;
  62  Result := HTTP.HTTPMethod('GET', URL);
  63  if Result then
  64   Response.LoadFromStream(HTTP.Document);
  65 finally
  66  HTTP.Free;
  67  oWriter.Free;
  68 end;
  69end;
  70
  71
  72begin
  73 sl := TStringList.Create;
  74 try
  75{  HttpGetText('http://www.google.cz/', sl);
  76  writeln(sl.Text); }
  77
  78  bHttpGetText('http://www.idnes.cz/', sl);
  79//  writeln(sl.Text);
  80  writeln('Delka:'+IntToStr(Length(sl.Text)));
  81
  82
  83 finally
  84  FreeAndNil(sl);
  85 end;
  86end.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS