EntityDAC

vložil Radek Červinka 2. března 2015 22:31

Nedávno zde Daniel popisoval ORM z praxe a já jsem se rozhodl, že se sám podívám na EntityDAC od DevArt s LINQ podporou. Považuji DevArt za hodně kvalitní vývojáře a proto jsem byl zvědav s čím mne překvapí. A není to špatné.

Úplně první co mne zaujalo, je že EntityDac podporuje 4 způsoby mapování dat na objekty DB a to vše ve vlastním designeru, který umí načíst model podle DB (nebo naopak vytvořit model a pak z něho vytvořit DB). EntityDac je dostupný v několika edicích včetně free express edice.

model.png

Na začátek ještě upozorním, že z hlediska přístupu k DB EntityDac podporuje přístup přes UniDAC, FireDac, ADO, DbExpress a další.

EntityDac.png

Takže když si vybereme šablonu (template) mapování (DevArt doporučuje pro pochopení první - na bázi TObject, mně se naopak zdá mnohem lepší Attribute mapped Entities), nástroj se připojí do DB, dá Vám vybrat tabulky, view, SP atd. a podle toho vygeneruje model.

EntityDac.png

Model se dá v nástroji upravovat a přizpůsobovat.

EntityDac.png

SQL ukázka

V demo programu jsou dvě tabulky:

CREATE TABLE DEPT (
  DEPTNO INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  DNAME  VARCHAR(14),
  LOC   VARCHAR(13)
);
--
CREATE TABLE EMP (
  EMPNO   INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
  ENAME   VARCHAR(10),
  JOB    VARCHAR(9),
  MGR    INTEGER,
  HIREDATE TIMESTAMP,
  SAL    INTEGER,
  COMM   INTEGER,
  DEPTNO  INTEGER REFERENCES DEPT (DEPTNO)
);

Nyní můžeme přistoupit ke generování kódu. Podle vybrané šablony se vygeneruje několik tříd (jejich názvy se dají volit v dialogu na obrázku - viz. output name for Linq). EntityDac v mé případě (zvolená šablona) vygeneruje popis tabulky ve stylu:

 [Table('EMP')]
 [Model('DemoEntity')]
 [Key('FEmpno')]
 TEmp = class(TMappedEntity)
 private
  [Column('EMPNO')]
  FEmpno: Integer;
  [Column('ENAME', 10, [CanBeNull])]
  FEname: String;
  [Column('JOB', 9, [CanBeNull])]
  FJob: String;
  [Column('MGR', [CanBeNull])]
  FMgr: IntegerNullable;
  [Column('HIREDATE', [CanBeNull])]
  FHiredate: TDateTimeNullable;
  [Column('SAL', [CanBeNull])]
  FSal: DoubleNullable;
  [Column('COMM', [CanBeNull])]
  FComm: DoubleNullable;
  [Column('DEPTNO')]
  FDeptno: Integer;

  [Column]
  [Reference('TDept', 'FEmps', 'FDeptno', 'FDeptno', srCascade, drCascade)]
  FDept: TReferenceData;

  function GetEmpno: Integer; virtual;
  procedure SetEmpno(const Value: Integer); virtual;
  function GetEname: String; virtual;
  procedure SetEname(const Value: String); virtual;
  function GetJob: String; virtual;
  procedure SetJob(const Value: String); virtual;
  function GetMgr: IntegerNullable; virtual;
  procedure SetMgr(const Value: IntegerNullable); virtual;
  function GetHiredate: TDateTimeNullable; virtual;
  procedure SetHiredate(const Value: TDateTimeNullable); virtual;
  function GetSal: DoubleNullable; virtual;
  procedure SetSal(const Value: DoubleNullable); virtual;
  function GetComm: DoubleNullable; virtual;
  procedure SetComm(const Value: DoubleNullable); virtual;
  function GetDeptno: Integer; virtual;
  procedure SetDeptno(const Value: Integer); virtual;

  function GetDept: TDept;
  procedure SetDept(const Value: TDept);

 protected
  procedure Register; override;

  constructor Create(AMetaType: TMetaType); overload; override;

 public
  constructor Create; overload; override;

  property Empno: Integer read GetEmpno write SetEmpno;
  property Ename: String read GetEname write SetEname;
  property Job: String read GetJob write SetJob;
  property Mgr: IntegerNullable read GetMgr write SetMgr;
  property Hiredate: TDateTimeNullable read GetHiredate write SetHiredate;
  property Sal: DoubleNullable read GetSal write SetSal;
  property Comm: DoubleNullable read GetComm write SetComm;
  property Deptno: Integer read GetDeptno write SetDeptno;

  property Dept: TDept read GetDept write SetDept;
 end;

Všimněte si toho GetDept - TDept. To je odkaz na druhou třídu (tabulka). Tím, že jsem zvolil atributy, jsou jednotlivé pole tagovány RTTI atributy. Přijde mi to takové správné moderní řešení :-).

Framework má podporu pro zobrazení v db komponentách přes TEntityDataset, TEntityTable, takže výsledky operací se dají normálně zobrazovat (nevím zda i ve free edici).

Linq

Ale mnohem zajímavější je LINQ:

var
 E: IEmpExpression;
 D: IDeptExpression;
 Query: ILinqQueryable;
begin
 E := Context.Emp; 
 D := Context.Dept;

 Query := Linq.From(E)
        .LeftJoin(D).On(D.DeptNo = E.DeptNo)
        .Select([E.EName, D.DName]);

 Result := Context.GetEntities(Query);

Context je instance modelu. Emp a Dept jsou ty tabulky v modelu (viz. třída výše), takže pak je Linq jednoduše pochopitelné. Celkem maso je ale to On(D.DeptNo = E.DeptNo), to není string! (ale může být).

Vygeneruje

SELECT t1.ENAME AS Ename, t2.DNAME AS Dname
FROM EMP AS t1
LEFT JOIN DEPT AS t2 ON t2.DEPTNO = t1.DEPTNO

IEmpExpression, IDeptExpression je vygenerováno programem

 IDeptExpression = interface(IMetaType)
 ['{4D873A5E-7D30-48FF-9B02-7697397C6A8E}']
  function Deptno: TExpression;
  function Dname: TExpression;
  function Loc: TExpression;

  function Emps: IDeptEmpsExpression;
  function Unique: IDeptExpression;
 end;
 
 IEmpExpression = interface(IMetaType)
 ['{D066A14A-4CE1-4EE0-8776-3977678D9810}']
  function Empno: TExpression;
  function Ename: TExpression;
  function Job: TExpression;
  function Mgr: TExpression;
  function Hiredate: TExpression;
  function Sal: TExpression;
  function Comm: TExpression;
  function Deptno: TExpression;

  function Dept: IDeptExpression;
  function Unique: IEmpExpression;
 end;

Další příklad:

 Query := Linq.From(E)
        .OrderBy(E.EName)
        .Select([E.EName, E.Job, E.Dept.DName]);


Všimněte si toho E.Dept.DName:

SELECT t1.ENAME AS Ename, t1.JOB AS Job, t2.DNAME AS Dname
FROM EMP AS t1
LEFT OUTER JOIN DEPT AS t2 ON t1.DEPTNO = t2.DEPTNO
ORDER BY t1.ENAME

Samozřejmě podpora generik (změna názvu u posledního zaměstance):

var
 Emp: TEmp;
begin
 Emp := DemoContext.GetEntities<TEmp>.Last;

 // Modify entity attributes
 Emp.Ename := 'Name ' + IntToStr(Round(Random(99)));
 // Save changes
 Emp.Save;
end;

Upřímně: je to mazec a je to dobře navržené, ale ještě v tom pořád plavu. Stáhněte si kompilované demo, je to za tisíce slov.

Tagy:

Komponenty

Komentáře

5.3.2015 11:14:00 #

Daniel Andrascik

Tak to vyzera hodne dobre, podla vsetkeho by to mala byt lepsia volba ako TMS Aurelius

Daniel Andrascik

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců