Firemonkey animace 2

vložil Radek Červinka 8. října 2014 21:14

Když jsem v roce 2011 popisoval Animace ve FireMonkey tak už tehdy jsem tvrdil, že je tam velký potenciál. Momentálně si trošku hraji s portování jedné svoji starší hry do FireMonkey a tak jsem se díval na jiné hry psané v opičce. A našel jsem Jweled, FMX verzi Bejeweled, které napsal Joaquin Monedero z Embarcadera pro CodeRage 8.

Pokud tuto hru neznáte, tak se jedná o klasické najdi tři sousední prvky tím, že zkoušíte vyměnit dva sousední prvky v matici obrázků. Graficky nic moc, ale je tam několik pěkných nápadů právě s animacemi. Vřele doporučuji pro inspiraci. Např.

procedure TfrmGame.CreateTextAnimation(i, j: Integer; Const aValue: string; aTextType: TTextType);
var
 lText: TText;
 lEffect: TGlowEffect;
 lAni: TFloatAnimation;
begin
 lText := TText.Create(nil);
 lText.Parent := BoardLayout;
 lText.Text := aValue;
 lText.WordWrap := False;
 lText.AutoSize := True;
 lText.Position.X := i * fCellWidth;
 lText.Position.Y := j * fCellHeight;
 lText.HitTest := False;
 lText.Font.Style := [TFontStyle.fsBold];
 lText.BringToFront;

 lEffect := TGlowEffect.Create(lText);
 lEffect.Parent := lText;

 lAni := TFloatAnimation.Create(lText);
 lAni.Parent := lText;
 lAni.PropertyName := 'Position.Y';
 lAni.StartValue := lText.Position.Y;
 lAni.StopValue := lAni.StartValue - fCellHeight;
 lAni.OnFinish := DoTextFinish;

 case aTextType of
  ttScore:
   begin
    lText.Font.Size := 15;
    lText.Color := TAlphaColorRec.White;
    lEffect.GlowColor := TAlphaColorRec.Black;
    lEffect.Softness := 0;
    lAni.Duration := 2;
   end;
  ttMultiplier:
   begin
    lText.Font.Size := 30;
    lText.Color := TAlphaColorRec.Magenta;
    lEffect.GlowColor := TAlphaColorRec.Black;
    lEffect.Softness := 0;
    lAni.Duration := 4;
    lText.BringToFront;
   end;
 end;

 lAni.Start;
end;

procedure TfrmGame.DoTextFinish(Sender: TObject);
begin
 if (Sender is TfmxObject) and Assigned(TFmxObject(Sender).Parent) and (TFmxObject(Sender).Parent is TText) then
 begin
  TFmxObject(Sender).Parent.DisposeOf;
 end;
end;

Tento kód vytvoří komponentu text, nastaví mu TFloatAnimation animaci v ose y (lAni.PropertyName := 'Position.Y' - cítíte tam ten potenciál?), nastaví mu glow efekt. Takže text s pěkným efektem plynule odjede nahoru.

Zajímavý moment je přiřazení OnFinish kdy při dokončení animace se vše samo uvolní, takže se o to nemusíme starat a můžeme paralelně mít několik textů nezávisle na sobě. Doufám, že pro inspiraci to stačí.

Vlastní animace

U svého programu jsem řešil jak ve FireMonkey zaručit opakované kreslení s určitou frekvencí. Třeba uvedená hra používá přímo prvky z FMX, takže to neřeší (což je taky pěkné). Já jsem se ale rozhodl pro vlastní kreslení - via TPaintBox. Jen jsem potřeboval opakované automatické kreslení, protože jinak se kreslí když je třeba.

Viděl jsem několik variant: použití časovače nebo externí vlákno. Vím, že animace ve Firemonkey jsou řízeny z jednoho místa, a že se všechny vyvolávají pod 60Hz (konfigurovatelně). Napadlo mne vytvořit vlastního následníka, který jen vynutí překreslení hracího pole.

 TSyncAnim = class(TAnimation)
 protected
  procedure ProcessAnimation; override;
 public
  PaintBox: TPaintBox;
 end;

procedure TSyncAnim.ProcessAnimation;
begin
 PaintBox.Repaint;
end;

a pak jen stačí ve FormCreate:
<code>
 anym := TSyncAnim.Create(self);
 anym.Parent := Self;
 anym.PaintBox := PaintBox1;
 anym.Loop := True;
 anym.Enabled := True;

A máme automaticky volané OnPaint. Jen pro upřesnění - veškeré kreslení v TPaintBox (FMX) je prakticky provozováno grafickou kartou, zátěž je minimální.

Jen pro upřesnění: uvedený postup se dá kombinovat s prvním přístupem.

Tagy: ,

Delphi | FireMonkey

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců