Ghostscript API aneb jak na PDF z Delphi

vložil Radek Červinka 11. srpna 2010 00:56

O vytváření PDF jsem již poznámku utrousil, ale někdy je třeba i opačný přístup. Parsování PDF neumím (komentáře uvítám), ale ghostscript s PDF umí pracovat a převádět do jiných formátů.

ghostscript logo

Ghostscript je pěkný kousek software, ale jeho použití je trochu komplikované, jelikož se většinou používá jako volání jeho exe. Naštěstí to lze i jinak. Veškerý kód je integrován v knihovně gsdll32.dll, která je jen z exe volána, takže stačí jen používat uvedenou knihovnu a patřičně ji zavolat.

Je to už dávno, co rozhraní pro použití gsapi z Delphi publikoval Alessandro Briosi a pořád se povaluje na internetu, ale pokud ho nemůžete najít, je zde lokální kopie gsapi.

Ukázka použití (v podstatě z jednoho dema na internetu), volání spočívá v předání parametrů shodných s exe variantou a trochu inicializace (osobně bych nepoužil StrNew - ale nebudu to upravovat, šlo mi o to ukázat, že to jde i bez exe):

  1uses
  2 gsapi ….
  3
  4function msPdfToJpg(const sPdfFile: string; const sJpgFile:string) : string;
  5var
  6 argv:PPAnsiChar;
  7 code:integer;
  8 S, OutBuf : Ansistring;
  9 instance:Pgs_main_instance;
  10
  11begin
  12 Result:= '';
  13 S:= '';
  14 new(instance);
  15
  16 code:=gsapi_new_instance(@instance,nil);
  17 if code<>0 then
  18  raise Exception.Create('Impossible to open an instance 
  19    of ghostscript. Error code: '+IntToStr(code));
  20 OutBuf:= '';
  21
  22 setlength(argv,9);
  23 argv[0]:= StrNew(PAnsiChar(AnsiString(ParamStr(0))));
  24 argv[1]:= '-q';
  25 argv[2]:= '-dNOPAUSE';
  26 argv[3]:= '-dBATCH';
  27 argv[4]:= '-dSAFER';
  28 argv[5]:= PAnsiChar('-sDEVICE=jpeggray'); 
  29//argv[5]:= PAnsiChar('-sDEVICE=jpeg');
  30 argv[6]:= StrNew(PAnsiChar(AnsiString('-sOUTPUTFILE=%02d' + sJpgFile)));
  31 argv[7]:= '-f';
  32 argv[8]:= StrNew(PAnsiChar(AnsiString(sPdfFile)));
  33
  34 try
  35  code:=gsapi_init_with_args(instance,length(argv),argv);
  36
  37  if code<0 then
  38   raise Exception.Create('ERROR: init_args: '+IntToStr(code))
  39  except
  40  try
  41   gsapi_exit(instance);
  42  except
  43
  44  end;
  45  try
  46   gsapi_delete_instance(instance);
  47  except;
  48  end;
  49   raise Exception.Create('ERROR: init_args: Access violation. Something went wrong.');
  50
  51 end;
  52 StrDispose(Argv[0]);
  53 StrDispose(Argv[6]);
  54 StrDispose(Argv[8]);
  55
  56 gsapi_exit(instance);
  57 try
  58  gsapi_delete_instance(instance);
  59 except;
  60
  61 end;
  62 S:= OutBuf;
  63 Result:= string(S);
  64end;

Pokud si prostudujete parametry které program podporuje, zjistíte, že se tak dají např. generovat obrázky z PDF co soubor to stránka, výstupem může být PNG nebo jiný formát atd.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , ,

Návody

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS