Ghostscript API aneb jak na PDF z Delphi

vložil Radek Červinka 11. srpna 2010 00:56

O vytváření PDF jsem již poznámku utrousil, ale někdy je třeba i opačný přístup. Parsování PDF neumím (komentáře uvítám), ale ghostscript s PDF umí pracovat a převádět do jiných formátů.

ghostscript logo

Ghostscript je pěkný kousek software, ale jeho použití je trochu komplikované, jelikož se většinou používá jako volání jeho exe. Naštěstí to lze i jinak. Veškerý kód je integrován v knihovně gsdll32.dll, která je jen z exe volána, takže stačí jen používat uvedenou knihovnu a patřičně ji zavolat.

Je to už dávno, co rozhraní pro použití gsapi z Delphi publikoval Alessandro Briosi a pořád se povaluje na internetu, ale pokud ho nemůžete najít, je zde lokální kopie gsapi.

Ukázka použití (v podstatě z jednoho dema na internetu), volání spočívá v předání parametrů shodných s exe variantou a trochu inicializace (osobně bych nepoužil StrNew - ale nebudu to upravovat, šlo mi o to ukázat, že to jde i bez exe):

uses
 gsapi ….

function msPdfToJpg(const sPdfFile: string; const sJpgFile:string) : string;
var
 argv:PPAnsiChar;
 code:integer;
 S, OutBuf : Ansistring;
 instance:Pgs_main_instance;

begin
 Result:= '';
 S:= '';
 new(instance);

 code:=gsapi_new_instance(@instance,nil);
 if code<>0 then
  raise Exception.Create('Impossible to open an instance 
    of ghostscript. Error code: '+IntToStr(code));
 OutBuf:= '';

 setlength(argv,9);
 argv[0]:= StrNew(PAnsiChar(AnsiString(ParamStr(0))));
 argv[1]:= '-q';
 argv[2]:= '-dNOPAUSE';
 argv[3]:= '-dBATCH';
 argv[4]:= '-dSAFER';
 argv[5]:= PAnsiChar('-sDEVICE=jpeggray'); 
//argv[5]:= PAnsiChar('-sDEVICE=jpeg');
 argv[6]:= StrNew(PAnsiChar(AnsiString('-sOUTPUTFILE=%02d' + sJpgFile)));
 argv[7]:= '-f';
 argv[8]:= StrNew(PAnsiChar(AnsiString(sPdfFile)));

 try
  code:=gsapi_init_with_args(instance,length(argv),argv);

  if code<0 then
   raise Exception.Create('ERROR: init_args: '+IntToStr(code))
  except
  try
   gsapi_exit(instance);
  except

  end;
  try
   gsapi_delete_instance(instance);
  except;
  end;
   raise Exception.Create('ERROR: init_args: Access violation. Something went wrong.');

 end;
 StrDispose(Argv[0]);
 StrDispose(Argv[6]);
 StrDispose(Argv[8]);

 gsapi_exit(instance);
 try
  gsapi_delete_instance(instance);
 except;

 end;
 S:= OutBuf;
 Result:= string(S);
end;

Pokud si prostudujete parametry které program podporuje, zjistíte, že se tak dají např. generovat obrázky z PDF co soubor to stránka, výstupem může být PNG nebo jiný formát atd.

Tagy: , ,

Návody

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců