Háček: přístup k private a protected polím cizí třídy

vložil Radek Červinka 20. března 2010 00:19

První dva háčky co ukáži slouží k přístupu k private a protected částem cizí třídy umístěné v jiné jednotce. Druhý háček je celkem častý a proto s ním začneme.

Protected pole

Pokud má třída definované pole v sekci protected, neměla by jiná třída, která od ní není odvozená mít k těmto polím přístup. Pro usnadnění programování ale Delphi umožňuje třídě, která je definována ve stejné jednotce přistupovat k protected (a private) polím jiné třídy. Této vlastnosti často využívají tvůrci komponent a někdy zapomenou, že by něco mohli i publikovat.

Samozřejmě ideálním řešením je odvodit vlastní třídu, ale někdy to prostě nejde nebo to není výhodné. Řešením je použití háčku.

V jednotce, kde máme touhu dělat nepravosti (tj. přistupovat na cizí pole) definujeme třídu, která je následníkem inkriminované třídy, ale nemá implementaci. Tj. pro případ, kdy chceme přistupovat k protected polí TButton definujeme

type
 TOpenButton = class(TButton);

Nyní můžeme náš inkriminované tlačítko prostě přetypovat a jednoduše přistoupit kam potřebujeme. Následuje nic moc příklad:

 TOpenButton(btnTest).SetButtonStyle(true);

Samozřejmě, pokud je místo protected použito strict protected z novějších Delphi tak máte útrum. Což platí i pro strict private.

Private pole

Zatímco předchozí háček je celkem bezpečný a široce používán, druhý se používá až když opravdu jde do tuhého, jelikož je citlivý na změny v základní třídě.

Háček využívá chování kompilátoru. Pro jeho použití musíme znát pořadí polí v sekci private třídy. Pokud tedy nemáme zdrojový kód tak smolík pacholík.

Deklarujeme stínovou třídu, která má i sekci private (proto ten požadavek na zdroják), ale pozor: pořadí jednotlivých polí a jejich typ musí být stejný. Pokud to máme, tak jednoduše už jen cizí třídu přetypujeme na naši stínovou kopii a je to. Tím využijeme dříve popsané chování kdy v rámci jednotky můžeme přistupovat na pole cizí třídy (pokud se tedy nejedná o strict private).

Háček je to pracný a citlivý na změny, proto pozor při jeho používání. Jen pro úplnost připomenu, že pro rozšiřování stávajících tříd lze použít od Delphi 2007 i Class Helper.

Takže malý příklad, kde budou použity oba háčky. Hackujeme TStringList.

program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, Classes;

type
 // demonstrace pristupu k private
 TShadowStringLists = class(TStrings)
 private
  FList: PStringItemList;
  FCount: Integer;
  FCapacity: Integer;
  FSorted: Boolean;
  FDuplicates: TDuplicates;
  FOnChange: TNotifyEvent;
  FOnChanging: TNotifyEvent;
 end;

 // demonstrace pristupu k protected
 TOpenStringList = class(TStringList);

var
 sl: TStringList;
begin
 sl := TStringList.Create;
 try
  sl.Add('Prvni');
  sl.Add('Druhy');
  // pristup k private polozce TStringList.FCount
  writeln(TShadowStringLists(sl).FCount);
  // pristup k protected metode function TStringList.Get(Index: Integer)
  writeln(TOpenStringList(sl).Get(0));
 finally
  FreeAndNil(sl);
 end;
{ Vysledek běhu programu je:
2
Prvni
}
end.

Na řádku 8 - 13 je kopie privátních polí TStringList z Classes.pas, TOpenStringList použijeme pro přístup k protected polím (šlo by samozřejmě použít i tu první třídu, ale nechtěl jsem to motat dohromady). Výsledný kód je pak celkem přímočarý (přidáme dva řetezce a přes háčky vypíšeme počet a první položku).

Příště budou další (nečestné a nesportovní) háčky.

Tagy:

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců