Delphi REST server za pomoci open source knihovny Express

vložil Radek Červinka 17. ledna 2016 00:03

Aktualizace: lepší variantou je Delphi MVC

Nedávno jsem narazil na Express, jednoduchý REST framework pro Delphi jako rozšíření webbroker. Knihovna se skládá z pouhých tří souborů, ale výsledek je celkem flexibilní.

Pokud máte webbroker aplikaci, tak jen pro výchozí akci přidáte přesměrování volání.

implementation
uses
 Express;

procedure TWebModule2.WebModule2DefaultHandlerAction(Sender: TObject;
 Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
begin
 App.Call(Request, Response); <-----------
end;

Zbytek se definuje pomocí atributů třídy a zpracovává se díky RTTI (což mimochodem automaticky znamená unicode verze). Vezmu rozšířený příklad z dokumentace


type
 TContent = record 
  Name: String;
  SurName: String;
 end;

 TContent2 = record
  data: array of TContent;
 end;

 TResult = record
  Success: Boolean;
 end;

 [Location('api/test')] // this optional
 TTest = class(TProvider)
 public
  [GET] [DEFAULT] // default attribute is optional.
  function Multiply(A, B: Integer): Integer;

  [GET]
  function TestSimpleRecord:TContent;

  [GET]
  function TestRecord:TContent2;


  [DELETE] [DEFAULT] 
  function Del(Id: Integer): TResult;

  [POST] [DEFAULT] 
  function Insert(Id: Integer; Content: TContent): TResult; // Content is optional

  [PUT] [DEFAULT] 
  function Update(Id: Integer; Content: TContent): TResult; // Content is Optional
 end;

A pak už jen implementace některých zajímavých metod, výsledek volání framework automaticky mapuje na JSON.


function TTest.Multiply(A, B: Integer): Integer;
begin
 Result := A * B;
end;

function TTest.TestSimpleRecord: TContent;
begin
 Result.Name := 'John';
 Result.SurName := 'Hove';
end;

function TTest.TestRecord: TContent2;
begin
 SetLength(Result.data, 2);

 Result.data[0].Name := 'AAAAA';
 Result.data[0].SurName := 'BBBBB';

 Result.data[1].Name := 'CCCCC';
 Result.data[1].SurName := 'DDDDDDDD';

end;

………..
initialization
 TClassManager.Register(TTest);

To je vše.

Volání je pak např. http://adresa/api/test/Multiply/10/20 nebo http://adresa/api/test/TestRecord, což vrátí v našem případě

{"data":[{"Name":"AAAAA","SurName":"BBBBB"},{"Name":"CCCCC","SurName":"DDDDDDDD"}]}

Samozřejmě knihovna má větší možnosti viz domovská stránka, mně se nejvíce líbí ta jednoduchost.

Tagy: , ,

Komponenty | Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců