Lehký úvod do Virtual TreeView - pokračování

vložil Radek Červinka 22. ledna 2010 22:27

Minule jsem nastínil základy práce s Virtual TreeView, ale uvědomil jsem si, že jsem pořádně nezdůraznil virtuální aspekt práce této komponenty. Zkusím to dnes ještě napravit.

výsledek

Do minulého příkladu přidám dvě tlačítka pro práci s cenou zakázky (první přičte 50, druhý 50 odečte). Navíc pokud bude cena pod hodnotou 0 bude vykreslena červeně.

Na rozdíl od klasického stromu se nemusíme vůbec starat o aktualizaci popisek ve stromě, jen změníme data v pozadí a necháme strom překreslit - o zbytek se postará kód napsaný minule.

Takže přihodíme na formulář dvě tlačítka (btnPlus, btnMinus) a napíšeme metodu, která bude dělat špinavou práci:

procedure TfrmVTtest.mAddSubSelected(iDiff: Integer);
var
 pNode: PVirtualNode; // uzel ve stromě
 MyData:PMyNodeData; // naše struktura
begin
 pNode := vt.GetFirstSelected; // první vybraný
 while assigned(pNode) do  // přes vybrané uzly
 begin
  MyData := vt.GetNodeData(pNode); // získej naše data
  MyData^.crPrice := MyData^.crPrice + iDiff; // proveď vlastní akci
  pNode := vt.GetNextSelected(pNode); // další vybraný uzel
 end;
 vt.Invalidate; // zaaktualizuj zobrazení (vt je náš Virtual TreeView)
end;

A nyní jen obsluha našich tlačidel.

procedure TfrmVTtest.btnMinusClick(Sender: TObject);
begin
 mAddSubSelected(-50);
end;

procedure TfrmVTtest.btnPlusClick(Sender: TObject);
begin
 mAddSubSelected(+50);
end;

Tak nyní nám funguje práce s cenou - tak už jen tu barvičku. Obsloužíme OnPaintText - zde se dá dělat hodně věcí, ale nám pro dnešek bude stačit jen změna barvy.

procedure TfrmVTtest.vtPaintText(Sender: TBaseVirtualTree;
 const TargetCanvas: TCanvas; Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex;
 TextType: TVSTTextType);
var
 MyData:PMyNodeData; // opět naše data
begin
 if Column <> 1 then // jen první sloupec
  Exit;
 MyData := vt.GetNodeData(Node); // získáme naše data
 if not assigned(MyData) then // jen pro jistotu
  Exit;
 if (MyData^.crPrice < 0) then
  TargetCanvas.Font.Color := clRed; // červená se …
end;

A to je vše. Podle mne je hlavní výhodou právě ta virtualizace. Člověk si hraje na svém písečku (své data) a vůbec se nemusí starat o nějaké aktualizace textu, vše jde pak přes jednu metodu až budeme chtít.

Snažím se psát ukázkové kódy na jednoduchých příkladech, ale pokud jsou nějaké nejasnosti nebo nápady, popř. máte nějaký nápad, neváhejte a napište do komentářů nebo přes kontaktní formulář.

Tagy: , , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců