Lehký úvod do Virtual TreeView

vložil Radek Červinka 20. ledna 2010 23:07

Virtual Treeview jsem již uváděl v přehledu zajímavých komponent pro Delphi. Abych se přiznal, tak tuto komponentu považuji za jednu z nejlepších co pro Delphi existují a navíc se jedná o Open Source kód. Dá se použít jako pekelně rychlý strom nebo něco jako ListView nebo kombinace obojího a nebo prostě cokoli.

Výsledkem dnešního cvičení bude v podstatě minimální základ pro reálné použití VT. Jednoúrovňový strom s pozadím a více sloupci (konkrétně dvěma) - viz obrázek.

výsledná aplikace

Výsledný program za běhu

Ještě než začneme tak jen upozorním, že přidání cca 1 mil. uzlů na průměrném současném počítači trvá kolem 1s.

Program byl s ohledem na majitele starších verzí Delphi napsán na Delphi 5, ale není problém aby fungoval na Delphi 2010. Ještě ke kompatibilitě komponenty: aktuální verze je VT 5 a něco a ta je kompatibilní s Delphi 7+, ale kolem verze 4.8 byla podpora i pro Delphi 5 a zároveň i s unicode Delphi, což je optimální pokud portujete starší projekt (nejdříve upgradujete všechny komponenty v původní verzi Delphi a pak teprve provedete switch).

Založíme nový projekt a na formulář vložíme TVirtualStringTree s názvem vt, jeden edit box (edtNodeCountEdit), tlačítko a TLabel (lblSelected). Rozdíl proti TVirtualDrawTree je v lepší podpoře pro práci s řetězci, ale pokud chcete úplnou kontrolu nad kreslením položek tak neváhejte a zvolte TVirtualDrawTree.

Nyní nastavíme pár property u stromu (sice by to šlo za běhu, ale nebudeme to komplikovat):

 • DblClickem se zobrazí editor sloupců, kde přidáme dva sloupce se šířkami 150 pixelů (a nezapomeneme nastavit Text, což je text v záhlaví).
 • v TreeOptions je podsekce SelectionOptions a tam nastavíme Multiselect popř. jiné
 • v Header.Options nastavíme hoVisible na True (ukáže se záhlaví sloupců)
 • SelectionCurveRadius nastavíme na 5 (zaoblení výběru)
 • v sekci Colors se můžeme vyřádit dle libosti
 • v Background načteme pozadí (viz níže) a v TreeOptions.PaintOptions nastavíme toShowBackground na true

pozadí

Pozadí pro program

To je tak všechno pro tuto chvilku, ale zdaleka ne co se dá s VT nastavovat. Klidně si zkuste nastavovat různé Options, je jich tam mraky.

Nyní přejdeme na kód. Nejdříve deklarujeme strukturu, v které budeme uchovávat naše data pro zobrazení ve stromu.

  1type
  2 TMyNodeData = record
  3  iCommission: Integer; // cislo zakazky pro prvni sloupec
  4  crPrice: Currency; // cena zakázky pro druhý sloupec
  5 end;
  6 PMyNodeData = ^TMyNodeData;

Nyní musíme říct VT velikost naší struktury, aby mohl pro jednotlivé uzly alokovat paměť a to obsloužením GetNodeDataSize. Nebo to jde udělat i za běhu nastavením NodeDataSize třeba ve FormCreate.

  1procedure TfrmVTtest.vtGetNodeDataSize(Sender: TBaseVirtualTree;
  2 var NodeDataSize: Integer);
  3begin
  4 NodeDataSize := SizeOf(TMyNodeData)
  5end;

Další na řadě je inicializace jednotlivých uzlů a to buďto obsloužením OnInitNode nebo za běhu.

  1procedure TfrmVTtest.vtInitNode(Sender: TBaseVirtualTree; ParentNode,
  2 Node: PVirtualNode; var InitialStates: TVirtualNodeInitStates);
  3var
  4 MyNodeData:PMyNodeData;
  5begin
  6 MyNodeData := Sender.GetNodeData(Node); // získáme data pro uzel
  7 MyNodeData^.iCommission := Node.Index; // a pro ukázku nastavíme číslo zakázky
  8 MyNodeData^.crPrice := Random(1000); // nějaká náhodná cena
  9end;

Nyní obsluha tlačítka.

  1procedure TfrmVTtest.AddButtonClick(Sender: TObject);
  2var
  3 iCount: Integer;
  4begin
  5 Screen.Cursor := crHourGlass;
  6 with vt do
  7 try
  8  iCount := StrToInt(edtNodeCountEdit.Text); //kolik uzlů přidat
  9// o tolik zvětšit počet uzlů z kořene, podobně i pro pod uzly, 
  10// postupně se bude volat OnInitNode
  11  RootNodeCount := Integer(RootNodeCount) + iCount; 
  12 finally
  13  Screen.Cursor := crDefault;
  14 end;
  15end;

Tak teď už jen co se bude zobrazovat. Pro teď nebudeme řešit ikony nebo speciální kreslení - jen získání textu v OnGetText.

  1procedure TfrmVTtest.vtGetText(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode; 
  2 Column: TColumnIndex; TextType: TVSTTextType;
  3 var CellText: WideString);
  4var
  5 MyNodeData:PMyNodeData;
  6begin
  7 MyNodeData := Sender.GetNodeData(Node); // získej data pro uzel
  8 with MyNodeData^ do
  9 begin
  10   case Column of
  11   0: CellText := 'Zakázka: '+IntToStr(iCommission); // první sloupec
  12   1: CellText := FloatToStr(crPrice); // druhý sloupec
  13   end;
  14 end;
  15end;

A informaci o vybraných uzlech při změně atd. lze získat v OnChange

  1procedure TfrmVTtest.vtChange(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode);
  2begin
  3 lblSelected.Caption := Format('Vybráno: %d', [vt.SelectedCount]);
  4end;

A to je vše, jedná se opravdu minimální demo. Zdrojové kódu ke stažení zde (13 KB). Jinak k VT je dostupné na stránkách autora velké demo (včetně zdrojových kódů), které opravdu stojí za pozornost.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS