Live Bindings - konzolově

vložil Radek Červinka 20. září 2011 22:52

Rád bych ukázal nejdříve princip toho jak LiveBinding (novinka v Delphi XE2) funguje, než budu ukazovat jak je to v IDE prováděno. Zdrojem mi bylo demo, jehož autorem je Pawel Glowacki a možná ho ukázal i v Praze a Bratislavě.

Uvedu nejprve kód, následně k tomu něco napíši.

  1program LiveBindingProgr;
  2
  3{$APPTYPE CONSOLE}
  4
  5uses
  6 System.SysUtils,
  7 System.Bindings.Expression,
  8 System.Bindings.ObjEval,
  9 System.Bindings.Helper;
  10
  11type
  12 TMyObject1 = class(TObject)
  13 private
  14  FIntegerValue: Integer;
  15  FStringValue: String;
  16 public
  17  property IntegerValue: Integer read FIntegerValue write FIntegerValue;
  18  property StringValue: String read FStringValue write FStringValue;
  19 end;
  20
  21 TMyObject2 = class(TMyObject1);
  22 TMyResultObject = class(TMyObject1);
  23
  24var
  25 MyObject1: TMyObject1;
  26 MyObject2: TMyObject2;
  27 MyResultObject: TMyResultObject;
  28
  29 BindingExpression1: TBindingExpression;
  30 BindingExpression2: TBindingExpression;
  31
  32begin
  33 ReportMemoryLeaksOnShutdown := True;
  34 MyObject1 := TMyObject1.Create;
  35 MyObject2 := TMyObject2.Create;
  36 MyResultObject := TMyResultObject.Create;
  37
  38 MyObject1.IntegerValue := 1;
  39 MyObject1.StringValue := 'LiveBinding ';
  40
  41 MyObject2.IntegerValue := 2;
  42 MyObject2.StringValue := 'power.';
  43
  44 { a binding expression that binds the two Integer properties of the given objects }
  45 BindingExpression1 := TBindings.CreateManagedBinding(
  46  { inputs }
  47  [TBindings.CreateAssociationScope([
  48   Associate(MyObject1, 'o1'),
  49   Associate(MyObject2, 'o2')
  50   ])],
  51  '(o1.IntegerValue + 10) * o2.IntegerValue',
  52  { outputs }
  53  [TBindings.CreateAssociationScope([
  54   Associate(MyResultObject, 'res')
  55   ])],
  56  'res.IntegerValue',
  57  nil);
  58
  59 { a binding expression that binds the two String properties of the given objects }
  60 BindingExpression2 := TBindings.CreateManagedBinding(
  61  { inputs }
  62  [TBindings.CreateAssociationScope([
  63   Associate(MyObject1, 'o1'),
  64   Associate(MyObject2, 'o2')
  65   ])],
  66  '(o1.StringValue) + "is "+ o2.StringValue',
  67  { outputs }
  68  [TBindings.CreateAssociationScope([
  69   Associate(MyResultObject, 'res')
  70   ])],
  71  'res.StringValue',
  72  nil);
  73
  74 TBindings.Notify(MyObject1, 'IntegerValue');
  75 TBindings.Notify(MyObject2, 'StringValue');
  76
  77 Writeln('Result of add operation: ', MyResultObject.IntegerValue);
  78 Writeln(MyResultObject.StringValue);
  79 Readln;
  80
  81 MyObject1.Free;
  82 MyObject2.Free;
  83 MyResultObject.Free;
  84end.

Řádky 12 - 27 je deklarace tří tříd a jejich objektů se kterými budeme šachovat. Každá třída má property "IntegerValue" a "StringValue". Následně se tyto property nastaví na nějaké hodnoty.

Nyní se vytvoří dvě instance "vazeb", jedna pro integer hodnotu, druhá pro string hodnotu. V podstatě se definuje výraz, který určuje vazbu mezi zdrojovými "MyObject1" a "MyObject2" a cílovým MyResultObject.

V případě integer hodnot je to na řádku 51, ohledně string hodnot je to na řádku 66.

No a na nyní je jen třeba provést "šťouchnutí" do některého zdrojového objektu (tj. "MyObject1" nebo "MyObject2") - jakože došlo ke změně, neboli provést výpočet a aktualizaci cíle. Toto je ve VCL prováděno např. při OnChange TEdit nebo změně pozice v datasetu automaticky. Zde nic takového nemáme - tj. je třeba provést manuální aktualizaci. Zbytek je už jen omáčka kolem.

Výsledkem běhu je:

Result of add operation: 22
LiveBinding is power.

Celé vyhodnocování, resp. Live Bindings je postaveno na RTTI (Run Time Type Information).

Samozřejmě toto je jen jednoduchý případ a zdaleka nepostihuje možnosti Live Bindings, ale nějakou představu snad poskytne.

Jinak se můžete podívat na FishFacts Live Bindings pro FireMonkey video, které tu šlo už dříve.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Novinky v Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS