Live Bindings - konzolově

vložil Radek Červinka 20. září 2011 22:52

Rád bych ukázal nejdříve princip toho jak LiveBinding (novinka v Delphi XE2) funguje, než budu ukazovat jak je to v IDE prováděno. Zdrojem mi bylo demo, jehož autorem je Pawel Glowacki a možná ho ukázal i v Praze a Bratislavě.

Uvedu nejprve kód, následně k tomu něco napíši.

program LiveBindingProgr;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 System.SysUtils,
 System.Bindings.Expression,
 System.Bindings.ObjEval,
 System.Bindings.Helper;

type
 TMyObject1 = class(TObject)
 private
  FIntegerValue: Integer;
  FStringValue: String;
 public
  property IntegerValue: Integer read FIntegerValue write FIntegerValue;
  property StringValue: String read FStringValue write FStringValue;
 end;

 TMyObject2 = class(TMyObject1);
 TMyResultObject = class(TMyObject1);

var
 MyObject1: TMyObject1;
 MyObject2: TMyObject2;
 MyResultObject: TMyResultObject;

 BindingExpression1: TBindingExpression;
 BindingExpression2: TBindingExpression;

begin
 ReportMemoryLeaksOnShutdown := True;
 MyObject1 := TMyObject1.Create;
 MyObject2 := TMyObject2.Create;
 MyResultObject := TMyResultObject.Create;

 MyObject1.IntegerValue := 1;
 MyObject1.StringValue := 'LiveBinding ';

 MyObject2.IntegerValue := 2;
 MyObject2.StringValue := 'power.';

 { a binding expression that binds the two Integer properties of the given objects }
 BindingExpression1 := TBindings.CreateManagedBinding(
  { inputs }
  [TBindings.CreateAssociationScope([
   Associate(MyObject1, 'o1'),
   Associate(MyObject2, 'o2')
   ])],
  '(o1.IntegerValue + 10) * o2.IntegerValue',
  { outputs }
  [TBindings.CreateAssociationScope([
   Associate(MyResultObject, 'res')
   ])],
  'res.IntegerValue',
  nil);

 { a binding expression that binds the two String properties of the given objects }
 BindingExpression2 := TBindings.CreateManagedBinding(
  { inputs }
  [TBindings.CreateAssociationScope([
   Associate(MyObject1, 'o1'),
   Associate(MyObject2, 'o2')
   ])],
  '(o1.StringValue) + "is "+ o2.StringValue',
  { outputs }
  [TBindings.CreateAssociationScope([
   Associate(MyResultObject, 'res')
   ])],
  'res.StringValue',
  nil);

 TBindings.Notify(MyObject1, 'IntegerValue');
 TBindings.Notify(MyObject2, 'StringValue');

 Writeln('Result of add operation: ', MyResultObject.IntegerValue);
 Writeln(MyResultObject.StringValue);
 Readln;

 MyObject1.Free;
 MyObject2.Free;
 MyResultObject.Free;
end.

Řádky 12 - 27 je deklarace tří tříd a jejich objektů se kterými budeme šachovat. Každá třída má property "IntegerValue" a "StringValue". Následně se tyto property nastaví na nějaké hodnoty.

Nyní se vytvoří dvě instance "vazeb", jedna pro integer hodnotu, druhá pro string hodnotu. V podstatě se definuje výraz, který určuje vazbu mezi zdrojovými "MyObject1" a "MyObject2" a cílovým MyResultObject.

V případě integer hodnot je to na řádku 51, ohledně string hodnot je to na řádku 66.

No a na nyní je jen třeba provést "šťouchnutí" do některého zdrojového objektu (tj. "MyObject1" nebo "MyObject2") - jakože došlo ke změně, neboli provést výpočet a aktualizaci cíle. Toto je ve VCL prováděno např. při OnChange TEdit nebo změně pozice v datasetu automaticky. Zde nic takového nemáme - tj. je třeba provést manuální aktualizaci. Zbytek je už jen omáčka kolem.

Výsledkem běhu je:

Result of add operation: 22
LiveBinding is power.

Celé vyhodnocování, resp. Live Bindings je postaveno na RTTI (Run Time Type Information).

Samozřejmě toto je jen jednoduchý případ a zdaleka nepostihuje možnosti Live Bindings, ale nějakou představu snad poskytne.

Jinak se můžete podívat na FishFacts Live Bindings pro FireMonkey video, které tu šlo už dříve.

Tagy: ,

Novinky v Delphi

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců