Monitorování stavu resources v aplikaci

vložil Radek Červinka 11. srpna 2023 16:12

Často píšu programy které běží dlouho a tak mne zajímá, zda se tam neděje něco co nechci. V takovém případě si do logu zapisuji stav programu (tedy kromě jiného samozřejmě). Sice existují knihovny, ale pro mé potřeby většinou stačí jednoduchá funkce.

demo resourcestatus

Následující funkce vrátí stav resources a dostupné paměti

function GetResourceStatus: string;
var
 iGdi, iUser: Integer;
 dwHandleCount: Cardinal;
 m: TMemoryStatusEx;

begin
 iGdi := GetGuiResources(GetCurrentProcess, GR_GDIOBJECTS);
 iUser := GetGuiResources(GetCurrentProcess, GR_USEROBJECTS);
 GetProcessHandleCount(GetCurrentProcess, dwHandleCount);
 FillChar(m, SizeOf(m), 0);
 m.dwLength := SizeOf( m );
 GlobalMemoryStatusEx(m);
 Result := Format('Handles: gdi: %d, user: %d, handle: %d, mem: %d', [iGdi, iUser, dwHandleCount, m.ullAvailVirtual]);
end;

Na test stačí aplikace s tlačítkem a obsluhou OnClick

procedure TForm12.Button1Click(Sender: TObject);
var
 oFile: TFileStream;
 sFile: string;
 oBmp: TBitmap;
 oChk: TCheckBox;
 p: Pointer;

 procedure CheckFile;
 begin
  if not FileExists(sFile) then
   TFile.WriteAllText(sFile, 'nothing');  // from System.IOUtils;
 end;

begin
 sFile := ChangeFileExt(ParamStr(0),'.txt');
 CheckFile;  // file for leak

 Memo1.Lines.Add(GetResourceStatus);
 oFile := TFileStream.Create(sFile, fmOpenRead or fmShareDenyNone) ; // leak handle
 oBmp := TBitmap.Create(100, 100); // leak gdi
 oChk:= TCheckBox.Create(nil);   // leak user
 oChk.Parent := Self;
 oChk.SetBounds(100, 0, 12, 12);
 GetMem(p, 1024*1024);       // leak memory
end;

Samozřejmě, pokud máte spuštěnou aplikaci tak můžete zobrazit podobný stav třeba přes správce úloh (jak je na obrázku nahoře), nebo použít specializované programy, které pro některé typy handle dají více informací (jako např. Task Manager DeLuxe nebo System Informer).

System informer

Tagy:

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců