OOP přístup k souborům v Delphi 2010

vložil Radek Červinka 13. ledna 2010 21:59

Titulek je lehce zavádějící, jelikož Delphi má OOP přístup k souborům odjakživa, ale nyní se jedná ještě o jiný přístup. Raději to ukáži na příkladu.

V jednotce jsou definovány tyto třídy (resp. jsou to spíše nové recordy - jak již víme tak Delphi od D2007 - nebo tak nějak - umožňují definovat u záznamů metody):

 • TDirectory
 • TPath
 • TFile

Tento objektový přístup je podobný jako v .NET.

TDirectory

Tento record obsahuje metody na práci s adresáři, jeho hledání, získávání seznamu souborů, vytváření, mazání a nebo třeba informace o posledním přístupu, celkem odhadem cca 120 metod.

  1program Project1;
  2{$APPTYPE CONSOLE}
  3uses
  4 SysUtils, IOUtils;
  5var
  6 sPath : string;
  7begin
  8 for sPath in TDirectory.GetFiles('c:\temp', '*.*') do
  9  writeln(Format('Name = %s', [sPath]));
  10end.
  11
  12nebo třeba 
  13 if not TDirectory.Exists(edtPath.Text) then 
  14  blabla

To bylo jednoduché. Mnohem zajímavější je následující příklad.

  1program Project1;
  2{$APPTYPE CONSOLE}
  3uses
  4 SysUtils, IOUtils;
  5var
  6 sPath : string;
  7 FilterPredicate : TDirectory.TFilterPredicate;
  8
  9begin
  10 FilterPredicate := 
  11    function(const Path: string; const SearchRec: TSearchRec): Boolean
  12    begin
  13     Result := (TPath.MatchesPattern(SearchRec.Name, 'b*.*', False));
  14    end;
  15
  16 for sPath in TDirectory.GetFiles('c:\temp', FilterPredicate) do
  17  writeln(Format('Name = %s', [sPath]));
  18end.

Definujeme anonymní metodu FilterPredicate a tu předhodíme do GetFiles, která vrátí TStringDynArray, které projdeme.

Kromě jiného jsou definovány třeba následující metody:

  1TDirectory = record
  2 class function IsEmpty(const Path: string): Boolean; static;
  3 class procedure Copy(const SourceDirName, DestDirName: string); static;
  4 class procedure CreateDirectory(Path: string); static;
  5 class procedure Delete(const Path: string; const Recursive: Boolean); overload; static;
  6 class function Exists(const Path: string): Boolean; inline; static;
  7 class function GetAttributes(const Path: string): TFileAttributes; inline; static;
  8 class function GetCurrentDirectory: string; inline; static;
  9  10nebo již použité MatchesPattern
  11end;

TPath

Obsahuje metody pro práci s cestou, tj. například:

  1class function GetExtension(const FileName: string): string; static;
  2 class function GetFileName(const FileName: string): string; inline; static;
  3 class function GetFileNameWithoutExtension(const FileName: string): string; static;
  4 class function GetFullPath(const Path: string): string; static;
  5 class function GetInvalidFileNameChars: TCharArray; inline; static;
  6 class function GetInvalidPathChars: TCharArray; inline; static;
  7 class function GetPathRoot(const Path: string): string; static;
  8 class function GetRandomFileName: string; static;
  9 class function GetTempFileName: string; static;
  10 class function GetTempPath: string; static;

TFile

A poslední pro práci se souborem jako načtení, vytvoření, nastavení atributů atd. Velmi užitečné.

  1TFile.Copy(source, dest);
  2TFile.Move(source, dest);
  3
  4source := 'c:\temp\t1.txt';
  5dest  := 'c:\temp\t2.txt';
  6bak  := 'c:\temp\t3.txt';
  7TFile.Replace(source, dest, bak);
  8
  9var
  10 path: string;
  11 sw: TStreamWriter;
  12begin
  13 path := 'c:\temp\test.txt';
  14 sw := TFile.CreateText(path); 
  15 sw.Write(123);
  16 sw.Write('ABC');
  17 sw.Close;
  18end;
  19
  20var
  21 path: string;
  22begin
  23 path := 'c:\temp\test.txt';
  24 TFile.AppendAllText(path, 'NewString', TEncoding.UTF8); 
  25end;
  26
  27TFile.WriteAllText(path, '123', TEncoding.UTF8);
  28
  29str := TFile.ReadAllText(path, TEncoding.UTF8);
  30
  31var
  32 arr: TStringDynArray; 
  33  34 arr := TFile.ReadAllLines(path);
  35 arr := TFile.ReadAllLines(path, TEncoding.UTF8);
  36
  37TFile.Encrypt();
  38TFile.Decrypt();

a další. Speciálně upozorňuji na TEncoding, tím se dá specifikovat kódování při práci se soubory.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS