OOP přístup k souborům v Delphi 2010

vložil Radek Červinka 13. ledna 2010 21:59

Titulek je lehce zavádějící, jelikož Delphi má OOP přístup k souborům odjakživa, ale nyní se jedná ještě o jiný přístup. Raději to ukáži na příkladu.

V jednotce jsou definovány tyto třídy (resp. jsou to spíše nové recordy - jak již víme tak Delphi od D2007 - nebo tak nějak - umožňují definovat u záznamů metody):

 • TDirectory
 • TPath
 • TFile

Tento objektový přístup je podobný jako v .NET.

TDirectory

Tento record obsahuje metody na práci s adresáři, jeho hledání, získávání seznamu souborů, vytváření, mazání a nebo třeba informace o posledním přístupu, celkem odhadem cca 120 metod.

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, IOUtils;
var
 sPath : string;
begin
 for sPath in TDirectory.GetFiles('c:\temp', '*.*') do
  writeln(Format('Name = %s', [sPath]));
end.

nebo třeba 
 if not TDirectory.Exists(edtPath.Text) then 
  blabla

To bylo jednoduché. Mnohem zajímavější je následující příklad.

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 SysUtils, IOUtils;
var
 sPath : string;
 FilterPredicate : TDirectory.TFilterPredicate;

begin
 FilterPredicate := 
    function(const Path: string; const SearchRec: TSearchRec): Boolean
    begin
     Result := (TPath.MatchesPattern(SearchRec.Name, 'b*.*', False));
    end;

 for sPath in TDirectory.GetFiles('c:\temp', FilterPredicate) do
  writeln(Format('Name = %s', [sPath]));
end.

Definujeme anonymní metodu FilterPredicate a tu předhodíme do GetFiles, která vrátí TStringDynArray, které projdeme.

Kromě jiného jsou definovány třeba následující metody:

TDirectory = record
 class function IsEmpty(const Path: string): Boolean; static;
 class procedure Copy(const SourceDirName, DestDirName: string); static;
 class procedure CreateDirectory(Path: string); static;
 class procedure Delete(const Path: string; const Recursive: Boolean); overload; static;
 class function Exists(const Path: string): Boolean; inline; static;
 class function GetAttributes(const Path: string): TFileAttributes; inline; static;
 class function GetCurrentDirectory: string; inline; static;
…
nebo již použité MatchesPattern
end;

TPath

Obsahuje metody pro práci s cestou, tj. například:

 class function GetExtension(const FileName: string): string; static;
 class function GetFileName(const FileName: string): string; inline; static;
 class function GetFileNameWithoutExtension(const FileName: string): string; static;
 class function GetFullPath(const Path: string): string; static;
 class function GetInvalidFileNameChars: TCharArray; inline; static;
 class function GetInvalidPathChars: TCharArray; inline; static;
 class function GetPathRoot(const Path: string): string; static;
 class function GetRandomFileName: string; static;
 class function GetTempFileName: string; static;
 class function GetTempPath: string; static;

TFile

A poslední pro práci se souborem jako načtení, vytvoření, nastavení atributů atd. Velmi užitečné.

TFile.Copy(source, dest);
TFile.Move(source, dest);

source := 'c:\temp\t1.txt';
dest  := 'c:\temp\t2.txt';
bak  := 'c:\temp\t3.txt';
TFile.Replace(source, dest, bak);

var
 path: string;
 sw: TStreamWriter;
begin
 path := 'c:\temp\test.txt';
 sw := TFile.CreateText(path); 
 sw.Write(123);
 sw.Write('ABC');
 sw.Close;
end;

var
 path: string;
begin
 path := 'c:\temp\test.txt';
 TFile.AppendAllText(path, 'NewString', TEncoding.UTF8); 
end;

TFile.WriteAllText(path, '123', TEncoding.UTF8);

str := TFile.ReadAllText(path, TEncoding.UTF8);

var
 arr: TStringDynArray; 
…
 arr := TFile.ReadAllLines(path);
 arr := TFile.ReadAllLines(path, TEncoding.UTF8);

TFile.Encrypt();
TFile.Decrypt();

a další. Speciálně upozorňuji na TEncoding, tím se dá specifikovat kódování při práci se soubory.

Tagy: ,

Recenze

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců