Odesílání mailů přes SMTP v Indy

vložil [Z] 10. ledna 2011 21:39

V jednom minulém článku popsal Radek jak odeslat e-mail za pomocí Synapse.

Já dávám přednost Indy a proto zde připojuji jednoduchý návod jak Indy využít ke stejnému účelu.

Komponenty pro internetovou komunikaci Indy (zkratka Internet direct) jsou výchozí součástí Delphi už docela dlouho. Tento kód bude s minimálními úpravami funkční ve všech verzích Indy 10, o Indy 9 si nejsem úplně jistý.

Pro jistotu doporučuji používat nejnovější verzi Indy 10 (na stránkách indy.fulgan.com/ZIP/ si stáhněte balík Indy10_xxxx.zip, a případně návod instalace Indy a pozor! Je nutné odstranit všechny staré soubory v adresáři nainstalovaných Delphi.

Indy podporují také SSL. Ve starších verzí bylo zapotřebí používat upravené knihovny OpenSSL. V Indy 10 lze používat standardní sestavení (dostupné na http://indy.fulgan.com/SSL/).

Tyto knihovny je pak nutné nahrát nejlépe do složky s programem a přidat požadované náležitosti do kódu.

Zde je výsledný kód, který umožní přes SMTP odeslat HTML e-mail s alternativní částí s prostým textem.

uses
 // SMTP
 IdSMTP, IdMessage, IdMessageBuilder,

 // pro SSL
 IdIOHandler, IdIOHandlerSocket, IdIOHandlerStack,
 IdSSL, IdSSLOpenSSL, IdExplicitTLSClientServerBase;

…….

var
 smtp: TIdSMTP;
 mess: TIdMessage;
begin
 smtp:=TIdSMTP.Create(nil);
 mess:=TIdMessage.Create(nil);
 try
  // vycistit
  mess.Clear;

  // FROM
  mess.From.Address := 'odesilatel@ja.cz';
  mess.From.Name := 'ode me';

  // TO
  with mess.Recipients.Add do begin
   Address := 'prijemce@on.cz';
   Name := 'prijemce';
  end;

  // ReplyTo
  with mess.ReplyTo.Add do begin
   Address := 'poslat@jinam.cz';
   Name := '…';
  end;

  // Subject
  mess.Subject := 'nazev';

  // pokud chceme poslat jen text
  //mess.Body.Text := 'text';

  // vytvoreni HTML zpravy, lze vyuzit i jiny TIdMessageBuilder 
  with TIdMessageBuilderHtml.Create do
   try
    // text
    PlainTextCharSet:='utf-8';
    PlainText.Text:='normalni text +ěščřžýáíé';

    // html
    HtmlCharSet:='utf-8';
    Html.Text:='<html><body><b>HTML text +ěščřžýáíé</b></body></html>';

    //priloha
    //Attachments.Add('c:\neco.dat');

    // predani
    FillMessage(mess);
   finally
    Free;
   end;

  mess.Encoding:=meMIME;

  smtp.MailAgent := 'agent';

  smtp.Host := 'smtp.server.cz';
  smtp.Port := 25;
  smtp.Username := '';
  smtp.Password := '';

  // SSL - je potreba nastavit IOHandler na TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL
  //smtp.AuthType:=satDefault;
  //smtp.UseTLS:=utNoTLSSupport;

  // připojeni
  smtp.Connect;
  // odeslani
  smtp.Send(mess);
  //odpojeni
  smtp.Disconnect;
 finally
  mess.Free;
  smtp.Free;
 end;
end;

Tagy: , , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců