Odesílání mailů přes SMTP v Indy

vložil [Z] 10. ledna 2011 21:39

V jednom minulém článku popsal Radek jak odeslat e-mail za pomocí Synapse.

Já dávám přednost Indy a proto zde připojuji jednoduchý návod jak Indy využít ke stejnému účelu.

Komponenty pro internetovou komunikaci Indy (zkratka Internet direct) jsou výchozí součástí Delphi už docela dlouho. Tento kód bude s minimálními úpravami funkční ve všech verzích Indy 10, o Indy 9 si nejsem úplně jistý.

Pro jistotu doporučuji používat nejnovější verzi Indy 10 (na stránkách indy.fulgan.com/ZIP/ si stáhněte balík Indy10_xxxx.zip, a případně návod instalace Indy a pozor! Je nutné odstranit všechny staré soubory v adresáři nainstalovaných Delphi.

Indy podporují také SSL. Ve starších verzí bylo zapotřebí používat upravené knihovny OpenSSL. V Indy 10 lze používat standardní sestavení (dostupné na http://indy.fulgan.com/SSL/).

Tyto knihovny je pak nutné nahrát nejlépe do složky s programem a přidat požadované náležitosti do kódu.

Zde je výsledný kód, který umožní přes SMTP odeslat HTML e-mail s alternativní částí s prostým textem.

  1uses
  2 // SMTP
  3 IdSMTP, IdMessage, IdMessageBuilder,
  4
  5 // pro SSL
  6 IdIOHandler, IdIOHandlerSocket, IdIOHandlerStack,
  7 IdSSL, IdSSLOpenSSL, IdExplicitTLSClientServerBase;
  8
  9…….
  10
  11var
  12 smtp: TIdSMTP;
  13 mess: TIdMessage;
  14begin
  15 smtp:=TIdSMTP.Create(nil);
  16 mess:=TIdMessage.Create(nil);
  17 try
  18  // vycistit
  19  mess.Clear;
  20
  21  // FROM
  22  mess.From.Address := 'odesilatel@ja.cz';
  23  mess.From.Name := 'ode me';
  24
  25  // TO
  26  with mess.Recipients.Add do begin
  27   Address := 'prijemce@on.cz';
  28   Name := 'prijemce';
  29  end;
  30
  31  // ReplyTo
  32  with mess.ReplyTo.Add do begin
  33   Address := 'poslat@jinam.cz';
  34   Name := '…';
  35  end;
  36
  37  // Subject
  38  mess.Subject := 'nazev';
  39
  40  // pokud chceme poslat jen text
  41  //mess.Body.Text := 'text';
  42
  43  // vytvoreni HTML zpravy, lze vyuzit i jiny TIdMessageBuilder 
  44  with TIdMessageBuilderHtml.Create do
  45   try
  46    // text
  47    PlainTextCharSet:='utf-8';
  48    PlainText.Text:='normalni text +ěščřžýáíé';
  49
  50    // html
  51    HtmlCharSet:='utf-8';
  52    Html.Text:='<html><body><b>HTML text +ěščřžýáíé</b></body></html>';
  53
  54    //priloha
  55    //Attachments.Add('c:\neco.dat');
  56
  57    // predani
  58    FillMessage(mess);
  59   finally
  60    Free;
  61   end;
  62
  63  mess.Encoding:=meMIME;
  64
  65  smtp.MailAgent := 'agent';
  66
  67  smtp.Host := 'smtp.server.cz';
  68  smtp.Port := 25;
  69  smtp.Username := '';
  70  smtp.Password := '';
  71
  72  // SSL - je potreba nastavit IOHandler na TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL
  73  //smtp.AuthType:=satDefault;
  74  //smtp.UseTLS:=utNoTLSSupport;
  75
  76  // připojeni
  77  smtp.Connect;
  78  // odeslani
  79  smtp.Send(mess);
  80  //odpojeni
  81  smtp.Disconnect;
  82 finally
  83  mess.Free;
  84  smtp.Free;
  85 end;
  86end;


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS