Podpora v XE5 pro používání Java Native Interface v Androidu

vložil Radek Červinka 7. února 2014 21:40

V androidu je primárním jazykem java. Naštěstí existuje rozhraní Java Native Interface (JNI), které umožňuje volat knihovny javy z jiných jazyků. Delphi XE5 přichází s celkem jednoduchým způsobem volání těchto knihoven a já bych rád ukázal jak na to na příkladu konvertované třidy pro podporu Toast, která není v XE5 (takové ty hlášky co zmizí).

Toast

Na výše uvedeném odkazu jde vidět java rozhraní.

Toast Interface

Vlastní Delphi implementace je nutno rozdělit na dvě části, metody a pak statické třídy a property.

Metody budou součástí následníka interface(JObject) a zbytek následníkem interface(JObjectClass). Jelikož interface v Delphi potřebuje nějaké GUID tak mu nějaké vygenerujeme - u Androidu to nemá na funkci žádný vliv.

Dalším bodem je javasignature - jednoduše odvoditelné ze zařazení knihovny v Androidu.

unit Android.JNI.Toast;

// Java bridge class imported by hand by Brian Long (http://blong.com)
interface

{$IFDEF ANDROID}

uses
 Androidapi.JNIBridge,
 Androidapi.JNI.JavaTypes,
 Androidapi.JNI.GraphicsContentViewText;
{$ENDIF}
{$IFDEF ANDROID}

type
 TToastLength = (LongToast, ShortToast);

 JToast = interface;

 JToastClass = interface(JObjectClass)
  ['{69E2D233-B9D3-4F3E-B882-474C8E1D50E9}']
  { Property methods }
  function _GetLENGTH_LONG: Integer; cdecl;
  function _GetLENGTH_SHORT: Integer; cdecl;
  { Methods }
  function init(context: JContext): JToast; cdecl; overload;
  function makeText(context: JContext; text: JCharSequence; duration: Integer)
   : JToast; cdecl;
  { Properties }
  property LENGTH_LONG: Integer read _GetLENGTH_LONG;
  property LENGTH_SHORT: Integer read _GetLENGTH_SHORT;
 end;

 [JavaSignature('android/widget/Toast')]
 JToast = interface(JObject)
  ['{FD81CC32-BFBC-4838-8893-9DD01DE47B00}']
  { Methods }
  procedure cancel; cdecl;
  function getDuration: Integer; cdecl;
  function getGravity: Integer; cdecl;
  function getHorizontalMargin: Single; cdecl;
  function getVerticalMargin: Single; cdecl;
  function getView: JView; cdecl;
  function getXOffset: Integer; cdecl;
  function getYOffset: Integer; cdecl;
  procedure setDuration(value: Integer); cdecl;
  procedure setGravity(gravity, xOffset, yOffset: Integer); cdecl;
  procedure setMargin(horizontalMargin, verticalMargin: Single); cdecl;
  procedure setText(s: JCharSequence); cdecl;
  procedure setView(view: JView); cdecl;
  procedure show; cdecl;
 end;

 TJToast = class(TJavaGenericImport<JToastClass, JToast>)
 end;

procedure Toast(const Msg: string; duration: TToastLength = ShortToast);

{$ENDIF}

implementation

{$IFDEF ANDROID}

uses
 FMX.Helpers.Android;

procedure Toast(const Msg: string; duration: TToastLength);
var
 ToastLength: Integer;
begin
 if duration = ShortToast then
  ToastLength := TJToast.JavaClass.LENGTH_SHORT
 else
  ToastLength := TJToast.JavaClass.LENGTH_LONG;
 CallInUiThread(
  procedure
  begin
   TJToast.JavaClass.makeText(SharedActivityContext, StrToJCharSequence(Msg),
    ToastLength).show
  end);
end;
{$ENDIF}

end.

Výsledný objekt je kombinací našich dvou rozhraní a nesmí se zapomenout na cdecl, protože rozhraní je C.


 TJToast = class(TJavaGenericImport<JToastClass, JToast>)
 end;

Příklady konverze typů (Delphi = java):

 TJavaArray<Byte> = byte[] (a podobně další pole)
 JString = string
 double = float
 Int64 = long

Odkazy pro další příklady:

Další příklady v RTL v Delphi - jednotky Android.JNI.*

Tagy: , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců