Příklad použití RTTI - výpis typů v programu

vložil Radek Červinka 20. října 2010 23:43

Zkoušel jsem si hrát s RTTI (Run Time Type Information) a byl jsem tak nadšen jednoduchostí použití, že výsledkem je jednoduchý program, který ve stromě zobrazuje známé typy včetně metod, property a polí. Zároveň ukazuje efektivní použití anonymních metod, generických typů a to vše na 100 řádcích včetně deklarace.

Strom s RTTI

Mějme formulář s TTreeView zarovnaným na celou plochu. V kódu formuláře bude následující kód.

unit Unit1;

interface

uses
 Forms, StdCtrls, ComCtrls, Classes, Controls, Generics.Defaults;

type
 TForm1 = class(TForm)
  tv1: TTreeView;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure mFillTree;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

uses
 SysUtils, Rtti, Generics.Collections, TypInfo;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 tv1.Items.BeginUpdate;
 try
  mFillTree;
 finally
  tv1.Items.EndUpdate;
 end;
end;

procedure TForm1.mFillTree;
var
 ctx: TRttiContext;
 t: TRttiType;
 oNode, oTempNode: TTreeNode;
 arTypes: TArray<Rtti.TRttiType>;
 cmp:TDelegatedComparer<Rtti.TRttiType>;
 arMethods: TArray<TRttiMethod>;
 m: TRttiMethod;
 p: TRttiProperty;
 f: TRttiField;

begin

 ctx:= TRttiContext.Create;
 try
  // ziskej všechny zname typy
  arTypes := ctx.GetTypes;

  // comparator za pomocí anonymní metody
  cmp := TDelegatedComparer<Rtti.TRttiType>.Create(
   function (const Left, Right: TRttiType): Integer
    begin
     Result := AnsiCompareStr(Left.QualifiedName, Right.QualifiedName);
    end);

  // sort za pomoci vytvořeného porovnávače podle jmen
  TArray.Sort<Rtti.TRttiType>(arTypes, cmp); 
  cmp.Free;

  // seřazené typy projdi přes for in do
  for t in arTypes do
  begin
   // uzel ve stromu pro typ
   oNode:= tv1.Items.AddChild(nil, t.QualifiedName);

   // poduzel pro metody
   oTempNode := tv1.Items.AddChild(oNode, 'metody');
   for m in t.GetMethods do
    tv1.Items.AddChild(oTempNode, m.ToString);

   // poduzel pro property
   oTempNode := tv1.Items.AddChild(oNode, 'property');
   for p in t.GetProperties do
    tv1.Items.AddChild(oTempNode, p.ToString);

   // poduzel pro pole
   oTempNode := tv1.Items.AddChild(oNode, 'pole');
   for f in t.GetFields do
    tv1.Items.AddChild(oTempNode, f.ToString);

  end;
 finally
  ctx.Free;
 end;
end;

end.


Pěkná konstrukce je od řádku 58, kdy používáme obecný porovnávač (jeden z několika možných), ale vlastní implementace porovnávání je pomocí anonymní metody.

Deklarace TDelegatedComparer je v jednotce Generics.Defaults a vypadá takto (TDelegatedComparer je jen jedna z možností):

 TComparison<T> = reference to function(const Left, Right: T): Integer;

 TDelegatedComparer<T> = class(TComparer<T>)
 private
  FCompare: TComparison<T>;
 public
  constructor Create(const ACompare: TComparison<T>);
  function Compare(const Left, Right: T): Integer; override;
 end;

Zbytek kódu je podle mne jasný a přímočarý, případné dotazy do komentářů. Jo a pro kompilaci je nutné Delphi 2010 a vyšší.

Tagy: , ,

Praxe

Komentáře

21.10.2010 10:05:17 #

pingback

Pingback from topsy.com

Twitter Trackbacks for
        
        Delphi.cz | Příklad pouĹľitĂ­ RTTI - vĂ˝pis typĹŻ v programu
        [delphi.cz]
        on Topsy.com

topsy.com

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců