Příklad použití RTTI - výpis typů v programu

vložil Radek Červinka 20. října 2010 23:43

Zkoušel jsem si hrát s RTTI (Run Time Type Information) a byl jsem tak nadšen jednoduchostí použití, že výsledkem je jednoduchý program, který ve stromě zobrazuje známé typy včetně metod, property a polí. Zároveň ukazuje efektivní použití anonymních metod, generických typů a to vše na 100 řádcích včetně deklarace.

Strom s RTTI

Mějme formulář s TTreeView zarovnaným na celou plochu. V kódu formuláře bude následující kód.

  1unit Unit1;
  2
  3interface
  4
  5uses
  6 Forms, StdCtrls, ComCtrls, Classes, Controls, Generics.Defaults;
  7
  8type
  9 TForm1 = class(TForm)
  10  tv1: TTreeView;
  11  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  12 private
  13  { Private declarations }
  14  procedure mFillTree;
  15 public
  16  { Public declarations }
  17 end;
  18
  19var
  20 Form1: TForm1;
  21
  22implementation
  23
  24{$R *.dfm}
  25
  26uses
  27 SysUtils, Rtti, Generics.Collections, TypInfo;
  28
  29procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
  30begin
  31 tv1.Items.BeginUpdate;
  32 try
  33  mFillTree;
  34 finally
  35  tv1.Items.EndUpdate;
  36 end;
  37end;
  38
  39procedure TForm1.mFillTree;
  40var
  41 ctx: TRttiContext;
  42 t: TRttiType;
  43 oNode, oTempNode: TTreeNode;
  44 arTypes: TArray<Rtti.TRttiType>;
  45 cmp:TDelegatedComparer<Rtti.TRttiType>;
  46 arMethods: TArray<TRttiMethod>;
  47 m: TRttiMethod;
  48 p: TRttiProperty;
  49 f: TRttiField;
  50
  51begin
  52
  53 ctx:= TRttiContext.Create;
  54 try
  55  // ziskej všechny zname typy
  56  arTypes := ctx.GetTypes;
  57
  58  // comparator za pomocí anonymní metody
  59  cmp := TDelegatedComparer<Rtti.TRttiType>.Create(
  60   function (const Left, Right: TRttiType): Integer
  61    begin
  62     Result := AnsiCompareStr(Left.QualifiedName, Right.QualifiedName);
  63    end);
  64
  65  // sort za pomoci vytvořeného porovnávače podle jmen
  66  TArray.Sort<Rtti.TRttiType>(arTypes, cmp); 
  67  cmp.Free;
  68
  69  // seřazené typy projdi přes for in do
  70  for t in arTypes do
  71  begin
  72   // uzel ve stromu pro typ
  73   oNode:= tv1.Items.AddChild(nil, t.QualifiedName);
  74
  75   // poduzel pro metody
  76   oTempNode := tv1.Items.AddChild(oNode, 'metody');
  77   for m in t.GetMethods do
  78    tv1.Items.AddChild(oTempNode, m.ToString);
  79
  80   // poduzel pro property
  81   oTempNode := tv1.Items.AddChild(oNode, 'property');
  82   for p in t.GetProperties do
  83    tv1.Items.AddChild(oTempNode, p.ToString);
  84
  85   // poduzel pro pole
  86   oTempNode := tv1.Items.AddChild(oNode, 'pole');
  87   for f in t.GetFields do
  88    tv1.Items.AddChild(oTempNode, f.ToString);
  89
  90  end;
  91 finally
  92  ctx.Free;
  93 end;
  94end;
  95
  96end.

Pěkná konstrukce je od řádku 58, kdy používáme obecný porovnávač (jeden z několika možných), ale vlastní implementace porovnávání je pomocí anonymní metody.

Deklarace TDelegatedComparer je v jednotce Generics.Defaults a vypadá takto (TDelegatedComparer je jen jedna z možností):

  1TComparison<T> = reference to function(const Left, Right: T): Integer;
  2
  3 TDelegatedComparer<T> = class(TComparer<T>)
  4 private
  5  FCompare: TComparison<T>;
  6 public
  7  constructor Create(const ACompare: TComparison<T>);
  8  function Compare(const Left, Right: T): Integer; override;
  9 end;

Zbytek kódu je podle mne jasný a přímočarý, případné dotazy do komentářů. Jo a pro kompilaci je nutné Delphi 2010 a vyšší.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , ,

Praxe

Komentáře

21.10.2010 10:05:17 #

pingback

Pingback from topsy.com

Twitter Trackbacks for
        
        Delphi.cz | Příklad pouĹľitĂ­ RTTI - vĂ˝pis typĹŻ v programu
        [delphi.cz]
        on Topsy.com

topsy.com

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS