Případ očekávaného Access Violation

vložil Radek Červinka 27. června 2024 16:02

Je vedro tak to trošku okořeníme. Mějme následující kód a odhadněte bez krokování, kde a zda vůbec program spadne. Je to umělá ukázka reálné situace, kterou jsem ale trošku zamaskoval ať je to zábavnější.

Možnosti k přemýšlení: spadne to protože volám metodu na nil objektu, spadne to protože TButton v console, spadne to protože TButton má taky Click, spadne to protože se snažím vypsat Caption a to je řetezec, spadne to protože se snažím nastavit Caption a to teprve nemůže projít, spadne to protože mám lokální proměnnou v metodě u nil objektu, spadne to protože přiřazují do lokální proměnné, spadne to protože čtu lokální proměnnou nil objektu, spadne to náhodou a jen někdy.

Nebo to v klidu projde vše. Jako je to trošku vyšší level, ale zkuste.

program TestAV;

{$APPTYPE CONSOLE}

{$R *.res}

uses
 WinApi.Windows, System.SysUtils, System.Classes, WinApi.Messages, Vcl.StdCtrls;
type
 TTestButton = class(TButton)
 public
  procedure Click;
 end;

 procedure TTestButton.Click;
 var
  x: Integer;
 begin
  writeln('button.Click'); // Line A
  writeln(Caption);    // Line B
  Caption := 'Button 23'; // Line C
  x := ImageIndex;     // Line D
  writeln(IntToStr(x));  // Line E
 end;

var
 t: TTestButton;
begin
 try
  t:=nil;
  t.Click;         // Line F
  t.Free;         // line G
 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
 end;
 readln;
end.

Volání metody na nil objektu projde v případě, že se nedotknete proměnných objektu. Interně to funguje tak, že metoda objektu je kus společného kódu, který v prvním parametru (skrytém) dostane adresu na data objektu. V našem případě je to nil, a do té doby, než na data šáhneme je to v klidu.

Metoda Free má test, zda není volaná na nil objektu. Tím máme vyřešené A, F, G.

Zbývá B, C, D, E.

Lokální proměnná je v pohodě, pokud do ní nepřiřadíme něco z objektu. Takže E je taky OK. Proč to nespadne na B a C? Tady je to ode mne trošku zákeřné, protože Caption je property, která má čtecí a zápisovou metodu a ty mají z důvodu Win32 API a posílání zpráv pro jistotu test na nil, takže projdou a můžete to vzít jako zákeřnost pro ilustraci.

A zbývá nám D, což je sice taky property, ale pro čtení nemá metodu a čte přímo data objektu (pro rychlost) a zde konečně narazí kosa na kámen a výsledkem je AV. Prostě při jakémkoliv kontaktu s daty objektu v našem případě narazíme.

Platí to obecně, TButton je jen vhodný kandidát.

Tagy:

Praxe

Přidat komentář
biuquote
 • Komentář
 • Náhled
LoadingNaše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců