Record helper

vložil Jaro Beneš 23. září 2011 20:57

Class helper je známá věc, ale co třeba takový Record helper?

Poprvé se to objevilo jako mizerně dokumentovaná věc v BDS 2006 v Delphi for .NET. A teprve následně se to propagovalo do verze Win32. Tady měl Borland zpoždění - .NET verze byla vždycky o krok napřed.

I mějme nějaký příkladný záznam např. tento:

type

 { TZazPoj }

//je to jen příklad – musí být deklarován jako PACKED !!
 TZazPoj = packed record 
  {tohle je vychytávka na záznamy, sem ukládám, že jsou složky záznamu OK, a nemusím testovat další políčka} 
  FillOK: Boolean; 
  FVERSE: Word;
  {zde jsou data}
  FID: Integer;
  //stringy musí mít velikost, je to vlastně ShortString
  FSMLOUVA: string[20]; 
  FJMENO: string[48];
  {případně další složky nebo vnořené záznamy…}
 public
  procedure Clear;
 end;{ TZazPoj }

procedure TZazPoj.Clear; //je to dobré i pro variantní záznamy
begin
 //v případě ne-PACKED nelze tímto jednoduchým způsobem mazat řetězce a pole!
 FillChar(Self, SizeOf(Self), 0);
end;

Nic moc, ale na ukázku to stačí. No a zde můžeme využít nový „dodaný“ kód a z venku pozměnit funkčnost (tento kód je plně funkční, napsaný v Delphi XE, ale je to funkční i v Delphi 2007).

Helper se píše úplně stejně jako pro class, ale klíčové slůvko class se nahradí record. Pro použití, pokud samozřejmě bude v jiné unitě než deklarace záznamu (pak to nemá smysl, může to být vloženo rovnou jako metody do záznamu), musí být tento unit uveden v uses jednotky, kde má být použit, pravidla viditelnosti jsou stejná jako pro class helper.

type
 TZazPojStore = record helper for TZazPoj
 public
  procedure SaveToBlob(Table: TDataset; BlobName: string);
  function LoadFromBlob(Table: TDataset; BlobName: string): Boolean;
 end;

{ TZazPojStore }

function TZazPojStore.LoadFromBlob(Table: TDataset; BlobName: string): Boolean;
var
 blobF: TBlobField;
 bs: TStream;
begin
 Result := False;
 if Table.FieldByName(BlobName).IsBlob then
 begin
  blobF := Table.FieldByName(BlobName) as TBlobField;
  bs := Table.CreateBlobStream(blobF, bmRead);
  try
   bs.Read(Self, SizeOf(Self));
   Result := True;
  finally
   bs.Free;
  end;
 end;
end;

procedure TZazPojStore.SaveToBlob(Table: TDataSet; BlobName: string);
var
 blobF: TBlobField;
 bs: TStream;
begin
 blobF := Table.FieldByName(BlobName) as TBlobField;
 bs := Table.CreateBlobStream(blobF, bmWrite);
 try
  bs.Write(Self, SizeOf(Self));
 finally
  bs.Free;
 end;
end;

A použití je snadné, viz načtení i uložení (stavy pro vložení nebo editaci si jistě každý dělá po svém)

var
 MUJREC: TZazPoj;

Načtení záznamu z DB

Připojení je nastaveno v tomto případě rovnou z DBGridu (ZAZPOJGrid) přes datasource na dataset.

MUJREC.LoadFromBlob(ZAZPOJGrid.DataSource.DataSet, 'DATAREC');

Uložení záznamu do DB

MUJREC.SaveToBlob(ZAZPOJGrid.DataSource.DataSet, 'DATAREC');

Tagy: ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců