Record helper

vložil Jaro Beneš 23. září 2011 20:57

Class helper je známá věc, ale co třeba takový Record helper?

Poprvé se to objevilo jako mizerně dokumentovaná věc v BDS 2006 v Delphi for .NET. A teprve následně se to propagovalo do verze Win32. Tady měl Borland zpoždění - .NET verze byla vždycky o krok napřed.

I mějme nějaký příkladný záznam např. tento:

  1type
  2
  3 { TZazPoj }
  4
  5//je to jen příklad – musí být deklarován jako PACKED !!
  6 TZazPoj = packed record 
  7  {tohle je vychytávka na záznamy, sem ukládám, že jsou složky záznamu OK, a nemusím testovat další políčka} 
  8  FillOK: Boolean; 
  9  FVERSE: Word;
  10  {zde jsou data}
  11  FID: Integer;
  12  //stringy musí mít velikost, je to vlastně ShortString
  13  FSMLOUVA: string[20]; 
  14  FJMENO: string[48];
  15  {případně další složky nebo vnořené záznamy…}
  16 public
  17  procedure Clear;
  18 end;
  19
  20
  21
  22{ TZazPoj }
  23
  24procedure TZazPoj.Clear; //je to dobré i pro variantní záznamy
  25begin
  26 //v případě ne-PACKED nelze tímto jednoduchým způsobem mazat řetězce a pole!
  27 FillChar(Self, SizeOf(Self), 0);
  28end;

Nic moc, ale na ukázku to stačí. No a zde můžeme využít nový „dodaný“ kód a z venku pozměnit funkčnost (tento kód je plně funkční, napsaný v Delphi XE, ale je to funkční i v Delphi 2007).

Helper se píše úplně stejně jako pro class, ale klíčové slůvko class se nahradí record. Pro použití, pokud samozřejmě bude v jiné unitě než deklarace záznamu (pak to nemá smysl, může to být vloženo rovnou jako metody do záznamu), musí být tento unit uveden v uses jednotky, kde má být použit, pravidla viditelnosti jsou stejná jako pro class helper.

  1type
  2 TZazPojStore = record helper for TZazPoj
  3 public
  4  procedure SaveToBlob(Table: TDataset; BlobName: string);
  5  function LoadFromBlob(Table: TDataset; BlobName: string): Boolean;
  6 end;
  7
  8{ TZazPojStore }
  9
  10function TZazPojStore.LoadFromBlob(Table: TDataset; BlobName: string): Boolean;
  11var
  12 blobF: TBlobField;
  13 bs: TStream;
  14begin
  15 Result := False;
  16 if Table.FieldByName(BlobName).IsBlob then
  17 begin
  18  blobF := Table.FieldByName(BlobName) as TBlobField;
  19  bs := Table.CreateBlobStream(blobF, bmRead);
  20  try
  21   bs.Read(Self, SizeOf(Self));
  22   Result := True;
  23  finally
  24   bs.Free;
  25  end;
  26 end;
  27end;
  28
  29procedure TZazPojStore.SaveToBlob(Table: TDataSet; BlobName: string);
  30var
  31 blobF: TBlobField;
  32 bs: TStream;
  33begin
  34 blobF := Table.FieldByName(BlobName) as TBlobField;
  35 bs := Table.CreateBlobStream(blobF, bmWrite);
  36 try
  37  bs.Write(Self, SizeOf(Self));
  38 finally
  39  bs.Free;
  40 end;
  41end;

A použití je snadné, viz načtení i uložení (stavy pro vložení nebo editaci si jistě každý dělá po svém)

var
 MUJREC: TZazPoj;

Načtení záznamu z DB

Připojení je nastaveno v tomto případě rovnou z DBGridu (ZAZPOJGrid) přes datasource na dataset.

MUJREC.LoadFromBlob(ZAZPOJGrid.DataSource.DataSet, 'DATAREC');

Uložení záznamu do DB

MUJREC.SaveToBlob(ZAZPOJGrid.DataSource.DataSet, 'DATAREC');


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS