TBCD v Delphi

vložil Radek Červinka 31. ledna 2017 00:03

Podle mne ne moc známá věc je implementace BCD v Delphi. BCD je způsob uložení čísel s fixní přesností. BCD je v Delphi reprezentován záznamem TBCD definovaným v jednotce Data.FmtBCD, případně FMTBcd (ve starších verzích, nejméně D2007).

V "novějších" verzích (XE2? +) je pro tento typ implementován class operator pro různé výchozí typy, takže podpora je celkem transparentní - jak je ukázáno v kódu.

uses
 SysUtils,
 Data.FMTBcd;

var
 a, b, c: TBcd;
 s: string;
begin
 try
  b := '10';   // implicit ze stringu
  a := 10000000; // implicit z integer
  BcdDivide(b, a, c); // primo volani (pro starší verze)
  writeln(BcdToStr(c));

  c := b / a;  // pouzije class operator TBcd.Divide

  writeln(BcdToStr(c));
  s := string(c);   // explicit do stringu
  writeln(s);
 except
  on E: Exception do
   Writeln(E.ClassName, ': ', E.Message);
 end;
end.

Rozhraní dle Data.FmtBcd.TBcd:

 TBcd = record
  Precision: Byte;            { 1..64 }
  SignSpecialPlaces: Byte;        { Sign:1, Special:1, Places:6 }
  Fraction: packed array [0..31] of Byte; { BCD Nibbles, 00..99 per Byte, high Nibble 1st }
  class operator Implicit(const str: string): TBcd;
  class operator Implicit(const d: double): TBcd;
  class operator Implicit(const I: Integer): TBcd;
  class operator Explicit(const ABcd: TBcd): string;
  class operator Explicit(const ABcd: TBcd): Integer;
  class operator Add(const A, B: TBcd): TBcd;
  class operator Subtract(const A, B: TBcd): TBcd;
  class operator Multiply(const A, B: TBcd): TBcd;
  class operator Divide(const A, B: TBcd): TBcd;
  class operator Negative(const A: TBcd): TBcd;
  class operator Equal(const A, B: TBcd): Boolean;
  class operator NotEqual(const A, B: TBcd): Boolean;
  class operator GreaterThan(const A, B: TBcd): Boolean;
  class operator LessThan(const A, B: TBcd): Boolean;
  class operator GreaterThanOrEqual(const A, B: TBcd): Boolean;
  class operator LessThanOrEqual(const A, B: TBcd): Boolean;
 end;

Tagy:

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců