TDictionary

vložil Radek Červinka 8. listopadu 2010 09:48

V minulém článku o porovnání rychlosti JSON s jinými způsoby se diskuze trošku rozjela, tak přicházím i se svým řešením pro rychlou implementaci za pomoci TDictionary, které je velmi rychlé a umožňuje použití generik.

TDictionary neumožňuje ukládání a načítání, takže jsem si musel vypomoci sám, abych dodržel podmínky z minulého článku (procedury mLoad a mSave).

Časová náročnost je velmi malá (největší čas trvá mé ne moc optimalizované načítání a ukládání), samotná práce s položkami je velmi efektivní (2000 položek, 500 aktualizací).

třída: celkova doba : doba prace bez nahravani/ukladani

HashedStringList: 5969 : 5953
TDictionary: 16 : 0
MS XML: 29922 : 29781
TIniFile: 2469 : 2469
TMemIni: 5953 : 5937
StringList: 3016 : 3016

uses
 Generics.Collections;


 procedure TForm2.btnHashList2Click(Sender: TObject);
 var
  i:Integer;
  list: TDictionary<string, string>;

  procedure mSave;
  var
   p: TPair<string, string>;
   t: TextFile;
  begin
   assignfile(t, Edit3.Text+'testhash.dat');
   rewrite(t);
   for p in list do
    writeln(t, p.Key + '='+p.Value);
   closefile(t);
  end;
  procedure mLoad;
  var
   t: TextFile;
   s, s1: string;
   i:Integer;
  begin
   assignfile(t, Edit3.Text+'testhash.dat');
   reset(t);
   while not Eof(t) do
   begin
    readln(t, s);
    i := Pos('=', s);
    s1 := Copy(s, 1, i - 1);
    list.Add(Copy(s, 1, i - 1), Copy(s, i+1, Length(s)));
   end;
   closefile(t);
  end;

 begin
  ZacitCas(z, k);

  list:=TDictionary<string, string>.Create;

  ZacitCas(z1, k1);
  for i := 0 to StrToIntDef(Edit1.Text,1000) - 1 do
   begin
    list.AddOrSetValue(IntToStr(i)+'S', 'asdfghjklp');
    list.AddOrSetValue(IntToStr(i)+'I', IntToStr(9999));
   end;
  KonecCas(z1, k1);
  mSave;

  list.Free;

  list:=TDictionary<string, string>.Create;
  mLoad;

  ZacitCas(z1, k1, False);
  for i := 0 to StrToIntDef(Edit2.Text,200) - 1 do
   list.AddOrSetValue('700S', 'zmena');
  KonecCas(z1, k1);
  mSave;

  list.Free;

  KonecCas(z, k);

  Memo1.Lines.Add('HashedStringList: '+CelkovyCas(k)+' : '+CelkovyCas(k1));
 end;

Závěr: pokud potřebujete strukturovaný zápis dat, zvažte použití JSON, v ostatních případech zvažte TDictionary nebo i jiné třídy z Generics.Collections. Delphi 2009+.

Tagy:

Praxe

Komentáře

8.11.2010 10:45:57 #

pingback

Pingback from topsy.com

Twitter Trackbacks for
        
        Delphi.cz | TDictionary
        [delphi.cz]
        on Topsy.com

topsy.com

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců