TDictionary

vložil Radek Červinka 8. listopadu 2010 09:48

V minulém článku o porovnání rychlosti JSON s jinými způsoby se diskuze trošku rozjela, tak přicházím i se svým řešením pro rychlou implementaci za pomoci TDictionary, které je velmi rychlé a umožňuje použití generik.

TDictionary neumožňuje ukládání a načítání, takže jsem si musel vypomoci sám, abych dodržel podmínky z minulého článku (procedury mLoad a mSave).

Časová náročnost je velmi malá (největší čas trvá mé ne moc optimalizované načítání a ukládání), samotná práce s položkami je velmi efektivní (2000 položek, 500 aktualizací).

třída: celkova doba : doba prace bez nahravani/ukladani

HashedStringList: 5969 : 5953
TDictionary: 16 : 0
MS XML: 29922 : 29781
TIniFile: 2469 : 2469
TMemIni: 5953 : 5937
StringList: 3016 : 3016

  1uses
  2 Generics.Collections;
  3
  4
  5 procedure TForm2.btnHashList2Click(Sender: TObject);
  6 var
  7  i:Integer;
  8  list: TDictionary<string, string>;
  9
  10  procedure mSave;
  11  var
  12   p: TPair<string, string>;
  13   t: TextFile;
  14  begin
  15   assignfile(t, Edit3.Text+'testhash.dat');
  16   rewrite(t);
  17   for p in list do
  18    writeln(t, p.Key + '='+p.Value);
  19   closefile(t);
  20  end;
  21  procedure mLoad;
  22  var
  23   t: TextFile;
  24   s, s1: string;
  25   i:Integer;
  26  begin
  27   assignfile(t, Edit3.Text+'testhash.dat');
  28   reset(t);
  29   while not Eof(t) do
  30   begin
  31    readln(t, s);
  32    i := Pos('=', s);
  33    s1 := Copy(s, 1, i - 1);
  34    list.Add(Copy(s, 1, i - 1), Copy(s, i+1, Length(s)));
  35   end;
  36   closefile(t);
  37  end;
  38
  39 begin
  40  ZacitCas(z, k);
  41
  42  list:=TDictionary<string, string>.Create;
  43
  44  ZacitCas(z1, k1);
  45  for i := 0 to StrToIntDef(Edit1.Text,1000) - 1 do
  46   begin
  47    list.AddOrSetValue(IntToStr(i)+'S', 'asdfghjklp');
  48    list.AddOrSetValue(IntToStr(i)+'I', IntToStr(9999));
  49   end;
  50  KonecCas(z1, k1);
  51  mSave;
  52
  53  list.Free;
  54
  55  list:=TDictionary<string, string>.Create;
  56  mLoad;
  57
  58  ZacitCas(z1, k1, False);
  59  for i := 0 to StrToIntDef(Edit2.Text,200) - 1 do
  60   list.AddOrSetValue('700S', 'zmena');
  61  KonecCas(z1, k1);
  62  mSave;
  63
  64  list.Free;
  65
  66  KonecCas(z, k);
  67
  68  Memo1.Lines.Add('HashedStringList: '+CelkovyCas(k)+' : '+CelkovyCas(k1));
  69 end;

Závěr: pokud potřebujete strukturovaný zápis dat, zvažte použití JSON, v ostatních případech zvažte TDictionary nebo i jiné třídy z Generics.Collections. Delphi 2009+.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy:

Praxe

Komentáře

8.11.2010 10:45:57 #

pingback

Pingback from topsy.com

Twitter Trackbacks for
        
        Delphi.cz | TDictionary
        [delphi.cz]
        on Topsy.com

topsy.com

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS