TObject a jeho metody

vložil Radek Červinka 24. května 2010 23:38

Veskrze každý zná základní třídu TObject a její metody jako Free, constructor Create a destructor Destroy. Asi znáte i užitečnou class function ClassName, která vrací název třídy a sem tam šikovné metody ClassType a ClassParent, které vrací TClass, tj. referenci na třídu za běhu.

Rád bych upozornil na některé zajímavé elementy deklarace TObject. Níže je deklarace třídy tak, jak je v Delphi 2010.

Modří již vědí, že v Delphi 2009 došlo k rozšíření o čtyři kousky a to o class function UnitName a tři virtuální metody - Equals, GetHashCode a ToString - velmi užitečné a navíc prudce zvyšující kompatibilitu s Delphi Prism a .NET.

Delphi 2010 jen navíc určuje viditelnost na public (asi vzhledem k novému RTTI) a ClassInfo je inline.

Deklarace TObject

  1TObject = class
  2 public
  3  constructor Create;
  4  procedure Free;
  5  class function InitInstance(Instance: Pointer): TObject;
  6  procedure CleanupInstance;
  7  function ClassType: TClass; inline; 
  8  class function ClassName: string;
  9  class function ClassNameIs(const Name: string): Boolean;
  10  class function ClassParent: TClass;
  11  class function ClassInfo: Pointer; inline;
  12  class function InstanceSize: Longint; inline;
  13  class function InheritsFrom(AClass: TClass): Boolean;
  14  class function MethodAddress(const Name: ShortString): Pointer; overload;
  15  class function MethodAddress(const Name: string): Pointer; overload;
  16  class function MethodName(Address: Pointer): string;
  17  function FieldAddress(const Name: ShortString): Pointer; overload;
  18  function FieldAddress(const Name: string): Pointer; overload;
  19  function GetInterface(const IID: TGUID; out Obj): Boolean;
  20  class function GetInterfaceEntry(const IID: TGUID): PInterfaceEntry;
  21  class function GetInterfaceTable: PInterfaceTable;
  22  class function UnitName: string;
  23  function Equals(Obj: TObject): Boolean; virtual;
  24  function GetHashCode: Integer; virtual;
  25  function ToString: string; virtual;
  26  function SafeCallException(ExceptObject: TObject;
  27   ExceptAddr: Pointer): HResult; virtual;
  28  procedure AfterConstruction; virtual;
  29  procedure BeforeDestruction; virtual;
  30  procedure Dispatch(var Message); virtual;
  31  procedure DefaultHandler(var Message); virtual;
  32  class function NewInstance: TObject; virtual;
  33  procedure FreeInstance; virtual;
  34  destructor Destroy; virtual;
  35 end;

Jak jsem řekl, ClassType je málo využívaná, většinou si člověk vystačí s is a as, ale např. můžete mít za běhu seznam tříd (ne objektů) a v kombinaci s ClassName vybrat požadovanou třídu a její referenci získanou právě přes ClassType předat dále ke zpracování atd.

ClassParent jsem použil např. tak, že jsem měl definován seznam názvů tříd formulářů a k nim definovanou externě ikonu. A při požadavku na vznik některého následníka, jsem našel poslední definovanou ikonu v hierarchii požadované třídy. Ale určitě Vás napadne i jiné použití.

ClassInfo vrací ukazatal na RTTI. Pro pěknou práci s RTTI slouží jednotka typinfo a už tu RTTI bylo. InstanceSize vrací překvapivě velikost instance. writeln(TObject.InstanceSize); vrátí 8 byte.

TObject.AfterConstruction a TObject.BeforeDestruction

AfterConstruction a BeforeDestruction jsou volány v patřičných okamžicích, ve VCL jsou používány např. na vytvoření TForm.OnCreate. Podle helpu BeforeDestruction není volán, pokud došlo v konstruktoru k výjimce.

  1type
  2 TDemoObject = class (TObject)
  3 public
  4  constructor Create;
  5  destructor Destroy; override;
  6  procedure AfterConstruction; override; // po posledním konstruktoru
  7  procedure BeforeDestruction; override;
  8 end;
  9
  10{ TDemoObject }
  11
  12procedure TDemoObject.AfterConstruction;
  13begin
  14 writeln('AfterConstruction');
  15end;
  16
  17procedure TDemoObject.BeforeDestruction;
  18begin
  19 writeln('BeforeDestruction');
  20end;
  21
  22constructor TDemoObject.Create;
  23begin
  24  writeln('Create');
  25end;
  26
  27destructor TDemoObject.Destroy;
  28begin
  29 writeln('Destroy');
  30 inherited;
  31end;
  32
  33begin
  34 with TDemoObject.Create do
  35  Free;
  36end.

Výsledek běhu:

Create
AfterConstruction
BeforeDestruction
Destroy

TObject.UnitName

UnitName by neměl ničím překvapit.

  1program Muj.Cool.Project.SP2;
  2{$APPTYPE CONSOLE}
  3uses
  4 SysUtils;
  5type
  6 TDemoObject = class (TObject);
  7begin
  8 writeln(TDemoObject.UnitName);
  9end.

Vypíše: Muj.Cool.Project.SP2, čímž se nenápadně dostáváme k tomu, že názvy jednotek mohou být strukturované.

TObject.Equals

Nová metoda, která vrací zda jsou instance stejné. V základu toho moc neumí, ale jelikož je virtuální tak se otevírají zajímavé možnosti.

  1function TObject.Equals(Obj: TObject): Boolean;
  2begin
  3 Result := Obj = Self;
  4end;

TObject.ToString

Základní implementace volá ClassName tj. název třídy.

  1function TObject.ToString: string;
  2begin
  3 Result := ClassName;
  4end;

Mezi třídy, které ji předefinovávají patří třeba TStringWriter nebo Exception.

TObject.GetHashCode

Opět nová virtuální metodu, která vrací integer s hashcode. Základní implementace:

  1function TObject.GetHashCode: Integer;
  2begin
  3 Result := Integer(Self);
  4end;

Osobně nechápu proč není nějaká jednoduchá funkce na získání hashe stringu ( - už jsem ji našel, viz dále), takže použijte následující kód.

  1program TestHash;
  2
  3{$APPTYPE CONSOLE}
  4uses
  5 Generics.Defaults;
  6
  7function GetHashCode(const s:AnsiString):Integer;
  8begin
  9 Result := BobJenkinsHash(s[1], Length(s) * SizeOf(s[1]), 0);
  10end;
  11
  12begin
  13 writeln(GetHashCode('delphi.cz'));
  14end.

No a nebo použijte SysUtils.HashName - writeln(HashName('delphi.cz'));


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS