Class helper

vložil Radek Červinka 15. února 2010 23:07

Jak jsem již psal, Delphi 2007 přináší do jazyka koncepci Class Helper. Jedná se o možnost rozšiřovat existující třídy o metody a property (ale ne pole) bez zásahu do původní třídy. Cílem je mít možnost základní třídy a případné platformové rozšíření implementovat pomocí class helperů.

Raději rovnou příklad. Vytvoříme class helper pro TEdit a pak ho použijeme.

unit uEditHelper;
// class helper pro TEdit
interface
uses
 StdCtrls;
type
 TEditHelper = class helper for TEdit // deklarace
 private
  function miGetIntValue: Integer; // metoda pro property
 published
  function CheckForInt: Boolean; // přidáme metodu na validaci
  property IntValue:Integer read miGetIntValue; // a property
 end;


implementation
uses
 SysUtils;

function TEditHelper.CheckForInt: Boolean;
var
 iValue:Integer;
begin
 Result := TryStrToInt(Text, iValue);
end;

function TEditHelper.miGetIntValue: Integer;
begin
 Result := StrToInt(Text);
end;
end.

Nyní máme tedy class helper a snad tam není nic komplikovaného. Jak ho ale použijeme? Použití class helperů je možné v rámci viditelnosti. Tedy v místě, kde chceme používat naše rozšíření na ně musíme "vidět", tj. musí být v uses.

Mějme klasický formulář s jedním tlačítkem (TButton) a jedním editačním polem (TEdit), do uses dáme náš class helper a dopíšeme obsluhu OnClick tlačítka dle uvedeného kódu:

var
 Form1: TForm1;

implementation
uses
 uEditHelper;
{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i:Integer;
begin
 if not Edit1.CheckForInt then
  ShowMessage(Format('Neplatná hodnota [%s]', [Edit1.Text]));
 i := Edit1.IntValue;
end;

Pokud by nebyl class helper (uEditHelper) v uses tak by náš kód nešel přeložit. Volání helperu je celkem přímočaré, prostě nad editačním polem zavoláme metodu helperu, případně použijeme property v něm definovanou.

Znovu opakuji, že nelze přidávat žádné pole (tj. žádné proměnné třídy), tj. musíte operovat nad existujícími daty.

Jen pro zajímavost ukáži jak vypadá výsledný kód. Je evidentní, že použití class helperů nemá žádnou režii ohledně volání:

Unit1.pas.32: if not Edit1.CheckForInt then
0045DA97 8B8364030000   mov eax,[ebx+$00000364]
0045DA9D E876FDFFFF    call TEditHelper.CheckForInt
0045DAA2 84C0       test al,al
0045DAA4 7533       jnz $0045dad9
Unit1.pas.33: ShowMessage(Format('Neplatná hodnota [%s]', [Edit1.Text]));
0045DAA6 8D45FC      lea eax,[ebp-$04]
0045DAA9 50        push eax
0045DAAA 8D55F0      lea edx,[ebp-$10]
0045DAAD 8B8364030000   mov eax,[ebx+$00000364]
0045DAB3 E8A0F4FDFF    call TControl.GetText
0045DAB8 8B45F0      mov eax,[ebp-$10]
0045DABB 8945F4      mov [ebp-$0c],eax
0045DABE C645F80B     mov byte ptr [ebp-$08],$0b
0045DAC2 8D55F4      lea edx,[ebp-$0c]
0045DAC5 33C9       xor ecx,ecx
0045DAC7 B818DB4500    mov eax,$0045db18
0045DACC E813BAFAFF    call Format
0045DAD1 8B45FC      mov eax,[ebp-$04]
0045DAD4 E8530DFDFF    call ShowMessage
Unit1.pas.34: i := Edit1.IntValue;
0045DAD9 8B8364030000   mov eax,[ebx+$00000364]
0045DADF E88CFDFFFF    call TEditHelper.miGetIntValue
Unit1.pas.36: end;
0045DAE4 33C0       xor eax,eax

Tagy: ,

Jazyk

Komentáře

4.8.2011 12:42:44 #

JaroB

Jen poznámka, class helper jsem prakticky využil už v Delphi 2005.

JaroB

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců