WebbrowserEx

vložil Radek Červinka 12. února 2014 22:17

Někdy bych si fakt lištil. Pár hodin se snažím vylepšit TWebBrowser za pomocí implementace různých interface, TLB a dalších MS úchylností a pak mi najednou vyvstane na mysli, že v rámci porovnávání co nového bylo změněno v aktuální verzi jsem zaregistroval nějaký soubor WebBrowserEx.pas. Kouknu do adresáře source\internet a fakt tam něco je a světe div se - je to ve starších verzích (nejméně v Delphi XE).

Tato jednotka (i další v tom adresáří jsou zajímavé) je v podstatě vlhkým snem programátora používajícího TWebBrowser. Po jejím objevení jsem z našeho projektu odstranil několik jednotek. Neříkám, že je to vše spasující, ale rozhodně to řeší většinu problémů co jsem měl.

Jedná se o následníka TWebBrowser implementujícího různé interface:

 TWebBrowserEx = class(TWebBrowser, IUnknown, IDispatch, 
  IDocHostUIHandler, IDocHostUIHandler2,
  IDocHostShowUI, IServiceProvider, IOleCommandTarget, IHTMLChangeSink)

Třída publikuje např. (modří již vědí)

  procedure DoCommand(const Cmd: TOleEnum; InParam: OleVariant;
   OutParam: OleVariant); overload;
  procedure ForceSelectionChange;
  procedure Bold;
  function Focused: Boolean; override;
  procedure Italic;
  procedure Underline;
  procedure CutToClipBoard;
  procedure CopyToClipBoard;
  procedure PasteFromClipBoard;
  procedure Delete;
  procedure Undo;
  procedure Redo;
  procedure SelectAll;

  procedure Clear;
  function SelLength: Integer;
  function Selection: IHTMLSelectionObject;
  procedure CreateBookmark;
  procedure Overwrite;
  function GetViewLinkDocuments(CmdId: TOleEnum): IInterfaceList;
  function GetElementOfViewLinkDocument(ADocument: IHTMLDocument): IHTMLElement;
  function GetIsEditableElement(AElement: IHTMLElement; AFlags: TElementEditableFlags): Boolean;
  function GetIsContentPage: Boolean;

  { Print Operations }
  procedure Print;
  procedure PageSetup;
  procedure PrintPreview;

  { File Operations }
  procedure ClearDirtyFlag;
  procedure LoadFromStream(S: TStream);
  procedure LoadFromFile(const FileName: string); virtual;
  procedure SaveToStream(S: TStream);
  procedure SaveToFile(const FileName: string); virtual;

  property Document2: IHTMLDocument2 read GetDocument2;
  property Document3: IHTMLDocument3 read GetDocument3;
  property Document4: IHTMLDocument4 read GetDocument4;

  property CurrentElement: IHTMLElement read GetCurrentElement;
  property CurrentElementType: TCurrentElementType read GetCurrentElementType;

a další včetně tuny událostí.

Tohle opravdu bolelo.

facepalm

Tagy:

Novinky v Delphi

Komentáře

13.2.2014 9:41:49 #

daks

Jen pro informaci - unitu jsem našel i v D2006.

daks

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců