DWScript - další možnost skriptování v Delphi

vložil Radek Červinka 4. září 2010 01:21

Jednou tu už skriptování v Delphi bylo, ale tato knihovna (DWS) se mi zdá čitelnější a podle testů autora je řádově rychlejší než dříve uvedená knihovna. Navíc se mi líbí jak se dá jednoduše integrovat a spolupracovat s kódem v Delphi.

DWS na code.google.com je primárně určeno pro Delphi 2009+ a je vylepšením (zrychlením) nyní už neudržované knihovny DelphiWebScript (pro starší Delphi).

Podporované vlastnosti:

 • typy ve skriptu jsou mapovány na podobné typy (tj. string je string atd.), tj. větší rychlost než při použití Variant
 • obsluha výjimek
 • volání uživatelského kódu v Delphi (viz ukázka)
 • varianty
 • OOP včetně virtuálních metod (a operátorů IS, AS) (ukázka skriptu)
 • deklarace proměnné kdekoliv
 • 64bit integer

Ukážu malý program, který má dva TMemo, TDelphiWebScript a tlačítko, kde do jednoho memo se napíše program a v druhém se objeví výsledek kompilace po stisku tlačítka. Navíc zároveň předvedu volání našeho Delphi kódu ze skriptu.

  1unit frmMain;
  2
  3interface
  4
  5uses
  6 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Controls, Forms,
  7 dwsComp, StdCtrls, Dialogs, dwsExprs, dwsCompiler;
  8
  9type
  10 TMainForm = class(TForm)
  11  DelphiWebScript: TDelphiWebScript;
  12  memSourceCode: TMemo;
  13  memResult: TMemo;
  14  Button1: TButton;
  15  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  16  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  17 public
  18 end;
  19
  20var
  21 MainForm: TMainForm;
  22
  23implementation
  24uses
  25 dwsFunctions, dwsSymbols;
  26
  27{$R *.dfm}
  28// zapouzdření naší "nové" funkce
  29type
  30 TOwnShowMsg = class (TInternalMagicProcedure)
  31  procedure DoEvalProc(args : TExprBaseList); override;
  32 end;
  33
  34procedure TOwnShowMsg.DoEvalProc(args : TExprBaseList);
  35begin
  36 ShowMessage('Informace: '+ args.AsString[0]);
  37end;
  38
  39procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
  40var
  41 prog : TdwsProgram;
  42begin
  43 prog:=DelphiWebScript.Compile(memSourceCode.Lines.Text);
  44 try
  45  // kompilovano bez chyb?
  46  if prog.Msgs.Count>0 then
  47   memResult.Lines.Text:=prog.Msgs.AsInfo
  48  else
  49  begin
  50   memResult.Clear;
  51   try
  52    prog.Execute;
  53    memResult.Lines.Text:=(prog.Result as TdwsDefaultResult).Text;
  54   except
  55    on E: Exception do begin
  56      memResult.Lines.Text:=E.ClassName+': '+E.Message;
  57    end;
  58   end;
  59  end;
  60 finally
  61  prog.Free;
  62 end;
  63end;
  64
  65procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
  66begin
  67  RegisterInternalProcedure(TOwnShowMsg, 'OwnShowMsg', ['s', 'String']);
  68end;
  69
  70end.

Ve FormCreate se registruje do skriptovacího engine naše procedure OwnShowMsg viz. třída TOwnShowMsg (mimochodem si všimněte, že jak deklarace, tak implementace jsou v části implementace), kterou budeme využívat. Naše procedura zavolá ShowMessage s informací 'Informace: '+text

Nyní ještě nějaký demo skript:

var s : String = 'Hello World!';
ShowMessage(s);

var
 ss: string;
var
 i: Integer;
for i := 1 to 10 do
 ss := ss + IntToStr(i);

OwnShowMsg(ss);

Jak je patrné, skript je ohledně syntaxe volnější, přesto dobře detekuje chyby při "překladu".


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: ,

Komponenty

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS