Háček: nahrazení funkce nebo metody

vložil Radek Červinka 27. dubna 2010 00:51

Ve třetím a asi i posledním díle mini seriálu ukáži nahrazení cizí funkce, procedury nebo metody (nevirtuální). Tímto způsobem se dá opravovat cizí kód v koupených komponentách nebo třeba v samotné RTL.

Opět jsem vykradl VCLFixPack, ale ostatní to mohou dělat trochu odlišně. Příkladem odlišného řešení (a možného použití) je vyřešení problému s Data Execution Prevention (DEP) v Delphi RTL ve starších verzích Delphi (do verze D2005).

V podstatě napíšete stínovou implementaci nahrazované funkce se stejným rozhraním a provede nahrazení původního kódu většinou přes nějaký skok na svoji implementaci.

Pro demonstraci jsem nahradil SysUtils.DateToStr. Vlastní kód je až kolem 100 řádku.

  1unit uHack;
  2{**************************************************************************************************}
  3{                                                 }
  4{ The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); }
  5{ you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the  }
  6{ License at http://www.mozilla.org/MPL/                              }
  7{                                                 }
  8{ The Original Code is VCLFixPack.pas.                               }
  9{                                                 }
  10{ The Initial Developer of the Original Code is Andreas Hausladen (Andreas.Hausladen@gmx.de).   }
  11{ Portions created by Andreas Hausladen are Copyright © 2008 Andreas Hausladen.         }
  12{ All Rights Reserved.                                       }
  13{                                                 }
  14{**************************************************************************************************}
  15
  16{$R-} // range check off
  17interface
  18implementation
  19uses
  20 SysUtils,
  21 Windows,
  22 Classes;
  23
  24type
  25 TJumpOfs = Integer;
  26 PPointer = ^Pointer;
  27
  28 PXRedirCode = ^TXRedirCode;
  29 TXRedirCode = packed record
  30  Jump: Byte;
  31  Offset: TJumpOfs;
  32 end;
  33
  34 PWin9xDebugThunk = ^TWin9xDebugThunk;
  35 TWin9xDebugThunk = packed record
  36  PUSH: Byte;
  37  Addr: Pointer;
  38  JMP: TXRedirCode;
  39 end;
  40
  41 PAbsoluteIndirectJmp = ^TAbsoluteIndirectJmp;
  42 TAbsoluteIndirectJmp = packed record
  43  OpCode: Word;  //$FF25(Jmp, FF /4)
  44  Addr: PPointer;
  45 end;
  46
  47function GetActualAddr(Proc: Pointer): Pointer;
  48
  49 function IsWin9xDebugThunk(AAddr: Pointer): Boolean;
  50 begin
  51  Result := (AAddr <> nil) and
  52       (PWin9xDebugThunk(AAddr).PUSH = $68) and
  53       (PWin9xDebugThunk(AAddr).JMP.Jump = $E9);
  54 end;
  55
  56begin
  57 if Proc <> nil then
  58 begin
  59  if (Win32Platform <> VER_PLATFORM_WIN32_NT) and IsWin9xDebugThunk(Proc) then
  60   Proc := PWin9xDebugThunk(Proc).Addr;
  61  if (PAbsoluteIndirectJmp(Proc).OpCode = $25FF) then
  62   Result := PAbsoluteIndirectJmp(Proc).Addr^
  63  else
  64   Result := Proc;
  65 end
  66 else
  67  Result := nil;
  68end;
  69
  70procedure HookProc(Proc, Dest: Pointer; var BackupCode: TXRedirCode);
  71var
  72 n: DWORD;
  73 Code: TXRedirCode;
  74begin
  75 Proc := GetActualAddr(Proc);
  76 Assert(Proc <> nil);
  77 if ReadProcessMemory(GetCurrentProcess, Proc, @BackupCode, SizeOf(BackupCode), n) then
  78 begin
  79  Code.Jump := $E9;
  80  Code.Offset := PAnsiChar(Dest) - PAnsiChar(Proc) - SizeOf(Code);
  81  WriteProcessMemory(GetCurrentProcess, Proc, @Code, SizeOf(Code), n);
  82 end;
  83end;
  84
  85procedure UnhookProc(Proc: Pointer; var BackupCode: TXRedirCode);
  86var
  87 n: Cardinal;
  88begin
  89 if (BackupCode.Jump <> 0) and (Proc <> nil) then
  90 begin
  91  Proc := GetActualAddr(Proc);
  92  Assert(Proc <> nil);
  93  WriteProcessMemory(GetCurrentProcess, Proc, @BackupCode, SizeOf(BackupCode), n);
  94  BackupCode.Jump := 0;
  95 end;
  96end;
  97
  98var
  99 DateToStrJmp: TXRedirCode;
 100
 101// moje implementace
 102function OwnDateToStr(Date: TDateTime):string;
 103begin
 104
 105 DateTimeToString(Result, ShortDateFormat, Date);
 106 Result := 'DateToStr:'+Result;
 107end;
 108
 109// vlastni hack
 110
 111initialization
 112 // instalace
 113 HookProc(@SysUtils.DateToStr, @OwnDateToStr, DateToStrJmp);
 114finalization
 115 // a zpet
 116 UnhookProc(@SysUtils.DateToStr, DateToStrJmp);
 117end.

Pokud použijeme unit uHack dříve než SysUtils (tj. nejlépe pokud je náš unit co nejdříve v projektu) dojde k nahrazení DateToStr za naši pochybnou implementaci. Pozor: vyšší verze Delphi používají optimalizaci pomoc inline, tj. kompilátor (nebo spíše linker) odstraní (resp. může odstranit) přebytečné volání funkcí nebo metod a obsah volané např. funkce včlení do volajícího kódu, čímž ušetří x instrukcí, ale v tom případě tento hack nemůžeme použít.

Ale zpět:

  1program Project2;
  2{$APPTYPE CONSOLE}
  3uses
  4 uHack in 'uHack.pas',
  5 SysUtils;
  6
  7begin
  8 writeln(DateToStr(Now));
  9end.

ve výsledku vypíše např. DateToStr:27.4.2010, což znamená, že nám kód funguje. Předpokládám, že sami přijdete na lepší použití.


Nabízíme Delphi školení a konzultace na různá témata, primárně ve Vaší firmě.

Tagy: , , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

Pokud chcete podpořit tento server libovolnou částkou, můžete použít PayPal. Moc děkuji.

Delphi Certified Developer

O Delphi.cz

Delphi je jediný moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64 , Mac OSX a na iPhone a Android (s výhledem na další platformy díky FireMonkey) na současném trhu (včetně Windows 10).

V současnosti je světová komunita přes dva miliónů vývojářů.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS