Háček: nahrazení funkce nebo metody

vložil Radek Červinka 27. dubna 2010 00:51

Ve třetím a asi i posledním díle mini seriálu ukáži nahrazení cizí funkce, procedury nebo metody (nevirtuální). Tímto způsobem se dá opravovat cizí kód v koupených komponentách nebo třeba v samotné RTL.

Opět jsem vykradl VCLFixPack, ale ostatní to mohou dělat trochu odlišně. Příkladem odlišného řešení (a možného použití) je vyřešení problému s Data Execution Prevention (DEP) v Delphi RTL ve starších verzích Delphi (do verze D2005).

V podstatě napíšete stínovou implementaci nahrazované funkce se stejným rozhraním a provede nahrazení původního kódu většinou přes nějaký skok na svoji implementaci.

Pro demonstraci jsem nahradil SysUtils.DateToStr. Vlastní kód je až kolem 100 řádku.

unit uHack;
{**************************************************************************************************}
{                                                 }
{ The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"); }
{ you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the  }
{ License at http://www.mozilla.org/MPL/                              }
{                                                 }
{ The Original Code is VCLFixPack.pas.                               }
{                                                 }
{ The Initial Developer of the Original Code is Andreas Hausladen (Andreas.Hausladen@gmx.de).   }
{ Portions created by Andreas Hausladen are Copyright © 2008 Andreas Hausladen.         }
{ All Rights Reserved.                                       }
{                                                 }
{**************************************************************************************************}

{$R-} // range check off
interface
implementation
uses
 SysUtils,
 Windows,
 Classes;

type
 TJumpOfs = Integer;
 PPointer = ^Pointer;

 PXRedirCode = ^TXRedirCode;
 TXRedirCode = packed record
  Jump: Byte;
  Offset: TJumpOfs;
 end;

 PWin9xDebugThunk = ^TWin9xDebugThunk;
 TWin9xDebugThunk = packed record
  PUSH: Byte;
  Addr: Pointer;
  JMP: TXRedirCode;
 end;

 PAbsoluteIndirectJmp = ^TAbsoluteIndirectJmp;
 TAbsoluteIndirectJmp = packed record
  OpCode: Word;  //$FF25(Jmp, FF /4)
  Addr: PPointer;
 end;

function GetActualAddr(Proc: Pointer): Pointer;

 function IsWin9xDebugThunk(AAddr: Pointer): Boolean;
 begin
  Result := (AAddr <> nil) and
       (PWin9xDebugThunk(AAddr).PUSH = $68) and
       (PWin9xDebugThunk(AAddr).JMP.Jump = $E9);
 end;

begin
 if Proc <> nil then
 begin
  if (Win32Platform <> VER_PLATFORM_WIN32_NT) and IsWin9xDebugThunk(Proc) then
   Proc := PWin9xDebugThunk(Proc).Addr;
  if (PAbsoluteIndirectJmp(Proc).OpCode = $25FF) then
   Result := PAbsoluteIndirectJmp(Proc).Addr^
  else
   Result := Proc;
 end
 else
  Result := nil;
end;

procedure HookProc(Proc, Dest: Pointer; var BackupCode: TXRedirCode);
var
 n: DWORD;
 Code: TXRedirCode;
begin
 Proc := GetActualAddr(Proc);
 Assert(Proc <> nil);
 if ReadProcessMemory(GetCurrentProcess, Proc, @BackupCode, SizeOf(BackupCode), n) then
 begin
  Code.Jump := $E9;
  Code.Offset := PAnsiChar(Dest) - PAnsiChar(Proc) - SizeOf(Code);
  WriteProcessMemory(GetCurrentProcess, Proc, @Code, SizeOf(Code), n);
 end;
end;

procedure UnhookProc(Proc: Pointer; var BackupCode: TXRedirCode);
var
 n: Cardinal;
begin
 if (BackupCode.Jump <> 0) and (Proc <> nil) then
 begin
  Proc := GetActualAddr(Proc);
  Assert(Proc <> nil);
  WriteProcessMemory(GetCurrentProcess, Proc, @BackupCode, SizeOf(BackupCode), n);
  BackupCode.Jump := 0;
 end;
end;

var
 DateToStrJmp: TXRedirCode;

// moje implementace
function OwnDateToStr(Date: TDateTime):string;
begin

 DateTimeToString(Result, ShortDateFormat, Date);
 Result := 'DateToStr:'+Result;
end;

// vlastni hack

initialization
 // instalace
 HookProc(@SysUtils.DateToStr, @OwnDateToStr, DateToStrJmp);
finalization
 // a zpet
 UnhookProc(@SysUtils.DateToStr, DateToStrJmp);
end.

Pokud použijeme unit uHack dříve než SysUtils (tj. nejlépe pokud je náš unit co nejdříve v projektu) dojde k nahrazení DateToStr za naši pochybnou implementaci. Pozor: vyšší verze Delphi používají optimalizaci pomoc inline, tj. kompilátor (nebo spíše linker) odstraní (resp. může odstranit) přebytečné volání funkcí nebo metod a obsah volané např. funkce včlení do volajícího kódu, čímž ušetří x instrukcí, ale v tom případě tento hack nemůžeme použít.

Ale zpět:

program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
 uHack in 'uHack.pas',
 SysUtils;

begin
 writeln(DateToStr(Now));
end.

ve výsledku vypíše např. DateToStr:27.4.2010, což znamená, že nám kód funguje. Předpokládám, že sami přijdete na lepší použití.

Tagy: , , ,

Praxe

Komentování ukončeno

Naše nabídka

MVP
Ing. Radek Červinka - Embarcadero MVP
profil na linkedin, Twitter:@delphicz

Nabízím placené poradenství a konzultace v oblasti programování a vývoje SW.
Dále nabízíme i vývoj speciálního software na zakázku.

Neváhejte nás kontaktovat (i ohledně reklamy).

love Delphi

O Delphi.cz

Delphi je moderní RAD nástroj podporující tvorbu nativních aplikací pro platformu Win32, Win64, Mac OSX, Linux a na iPhone a Android.

Delphi.cz je nezávislý portál pro uživatele Delphi. Portál není koncipován pro úplné začátečníky, i když i ti se zde nebudou nudit, ale spíše na programátory, kteří již něco znají a chtějí své znalosti dále rozvíjet a sledovat novinky.

Poslední komentáře

Comment RSS

Dle měsíců